• paserstwo nieumyślne
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  przestępstwa z kodeksu karnego,  Uncategorized

  Czym jest paserstwo nieumyślne?

  Paserstwo nieumyślne Istotny jest artykuł 292. Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ten, kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje i pomaga w ukryciu, podlega… No właśnie, jakiej karze podlega wówczas sprawca? Klienci często pytają się: „Pani Mecenas, czy pójdę do więzienia za paserstwo nieumyślne z artykułu 292. Kodeksu karnego?”. Tak, oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pójdziesz do więzienia. Ale zatrzymaj się, złap oddech i posłuchaj. Rodzaj kary Jest kilka możliwości. Przede wszystkim grzywna, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Zwrócimy również uwagę…

 • paserstwo
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Paserstwo – art. 291 k.k.

  Kiedy będę oskarżony o paserstwo?  Niniejszy wpis mówi o paserstwie. Kiedy będę oskarżony o paserstwo? Mówiłam już wielokrotnie o paserstwie nieumyślnym i taką też strategię można przyjąć w niektórych sprawach – wówczas wymiar kary jest niższy. Patrząc na artykuł 291. kodeksu karnego należy się zastanowić nad jedną ważną rzeczą – czy działałeś umyślnie czy też nie. Postępowanie karne Pamiętaj, że w postępowaniu karnym każdy element ma znaczenie. Wszystko zaczyna się już na pierwszym etapie pt. wezwanie na policję. Możesz spotkać takie sformułowanie jak „jesteś wezwany jako świadek”. To tylko sformułowanie, niemniej jednak i tak za jakiś czas będziesz osobą podejrzaną, później oskarżoną, a w końcu skazaną. Wobec tego należy ustalić…

 • Współsprawstwo a pomocnictwo
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo

  Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo Współsprawstwo a pomocnictwo. Sprawy karne zawsze są trudne, albowiem dostarczają dużo emocji. Należy w pierwszej kolejności zastanowić się, kiedy mamy do czynienia ze współsprawstwem. Generalnie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub osobami dopuszcza się czynu zabronionego. Dlatego też konstrukcja ta pozwala przypisać odpowiedzialność karną każdej osobie za to, co zrobiła. Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo Przede wszystkim zwróćmy uwagę na porozumienie. Istotne jest, żeby te osoby miały wspólną wizję porozumienia i chęć popełnienia danego przestępstwa. Oczywiście może być to przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne. Jednakże warto pamiętać, że każdy ze sprawców odpowiada w granicach własnego zamiaru…

 • przedawnienie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  pomoc dla skazanego

  Przedawnienie przestępstwa – ustanie karalności

  Przedawnienie przestępstwa – ustanie karalności „Już mnie za to nie skarzą, już się nie boję, bo przecież kara się przedawniła”. Często zastanawiamy się, czy po kilku latach ktoś może do nas zapukać i powiedzieć, że jesteśmy o coś oskarżeni? Kiedy następuje przedawnienie karalności? Zwróćmy uwagę przede wszystkim na pierwsze podstawy, a później państwu wytłumaczę krok po kroku, o co chodzi. Kilka słów o występku Przede wszystkim najważniejszy jest artykuł 101 §1 kodeksu karnego, który właśnie mówi, w jakich sytuacjach następuje przedawnienie. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na występki. Występek to sytuacja, w której kara nie przekracza trzech lat – wówczas przedawnienie karalności następuje po upływie pięciu lat. Zwróćmy również uwagę,…

 • podżeganie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Co to jest podżeganie?

  Co to jest podżeganie? Często słyszymy słowo to słowo, ale czy na pewno jesteśmy świadomi jego znaczenia? Czy możemy być oskarżeni o podżeganie? Często dostaje takie zapytania, więc zacznijmy od początku. Czy grozi za nie kara? Tak. Karę wymierza się w granicach przewidzianych dla sprawstwa. Zdziwiony? Podżegacz odpowiada w granicach swojej umyślności niezależnie od odpowiedzialności sprawcy bezpośredniego. Jednakże on również ponosi odpowiedzialność. Tak, albowiem podżeganie to jedna z form popełnienia przestępstwa. Na czym ono dokładnie polega? Najczęściej na nakłanianiu kogoś do dokonania czynu zabronionego (np. zlecenie zabójstwa, pobicia, kradzieży). Pamiętajmy również, iż niniejsze przestępstwo możemy popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. A zatem kary nie ponosi tylko sprawca, ale również ten,…

 • kara ograniczenia wolności
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Co to znaczy kara ograniczenia wolności?

  Co to znaczy kara ograniczenia wolności? Często zastanawiamy się, co to znaczy kara ograniczenia wolności. Jest to przede wszystkim rodzaj kary. Mówimy tutaj o karze pracy na cele społeczne. Czy kiedykolwiek widziałeś osobę, która sprzątała na ulicy i zastanawiałeś się, kim ona jest? Być może właśnie to osoba, która odbywa karę ograniczenia wolności. Karę ograniczenia wolności wymierza się w określonych terminach, np. od miesiąca do najdłużej dwóch lat. A zatem kara ograniczenia wolności może trwać nawet dwa lata. Tak, możesz sprzątać ulice przez dwa lata. Jednakże zacznijmy od początku i ustalmy, w czym jest problem. Jaki jest cel kary ograniczenia wolności? W wypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary lub wymierzenia kary jej…

 • Oszustwo – art. 286 kk
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przestępstwa gospodarcze,  przestępstwa z kodeksu karnego

  Oszustwo – art. 286 kk

  Oszustwo jako przestępstwo w kodeksie karnym Oszustwo – art. 286 kk. Czym jest oszustwo? Otóż jest to przestępstwo (również znane jako wyłudzenie), któremu poświęcony jest art. 286 § 1 kodeksu karnego. Przede wszystkim należy pamiętać, że istnieje wiele sposobów popełnienia tego przestępstwa. Aby możliwe było skazanie sprawcy, trzeba spełnić pewne warunki. Oszustwo – art. 286 § kodeksu karnego Co umożliwia zarzucenie przestępstwa? 1. Doprowadzenie osoby fizycznej lub do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przy czym należy pamiętać, że ta osoba nie musi być właścicielem tego mienia – chodzi o to, żeby mogła nim zarządzać. 2. Sposób działania sprawcy. Otóż sprawca może wprowadzić w błąd, a zatem celowo wywołać niezgodny z prawdą obraz rzeczywistości,…

 • dochodzenie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  kary za przestępstwa,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Prokurator prowadzi dochodzenie

  Prokurator prowadzi dochodzenie  Często zastanawiamy się,  kto prowadzi dochodzenie. Jest to bardzo ważny etap, albowiem wszystko rozstrzyga się właśnie na etapie postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze to w ogóle pierwszy etap w procesie karnym i prowadzi je prokurator lub policja w zależności od stopnia skomplikowania. Postępowanie przygotowawcze prowadzi się albo w formie śledztwa albo dochodzenia. Śledztwo prowadzone jest w postępowaniach najpoważniejszych – o przestępstwo. O tym, jakie sprawy są prowadzone w ramach śledztwa, mówi artykuł 309 §1 K ppkt 1-5 Kodeksu postępowania karnego. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, jak zbrodnie, występki. Gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa itp., oczywiście śledztwo prowadzi prokurator, jednakże czasem może powierzyć…

 • ograniczenia wolności
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne

  Jak uwolnić się od ograniczenia wolności?

  Jak uwolnić się od ograniczenia wolności?  Czy jest możliwość zastąpienia ograniczenia wolności? Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy masz możliwość zamienić mniejszą karę na pieniądze. Tak, jest taka możliwość. Artykuł 63. §1 KKW stanowi, że w szczególnych uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy. Wówczas sąd przyjmuje, że 20 h pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Pamiętajmy, iż w rozstrzygnięciu sądu powinniśmy wiedzieć, w jakim wymiarze została określona kara. Orzeczona kara ograniczenia wolności nie może przekraczać 40 h w stosunku miesięcznym. Złóż wniosek Pamiętajmy zatem, że potrącenie może być od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cele społeczne.…

 • adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

  Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.  Często zastanawiamy się, co to jest recydywa. Zapewne wielokrotnie słyszeliśmy słowo „recydywista”. Czym jest zatem recydywa podstawowa? W społeczeństwie mówimy o tym, iż jest to powrót do przestępstwa, zaś recydywista to osoba, która powróciła do przestępstwa, czyli popełniła po raz kolejny przestępstwo. Niestety w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z recydywą, wymiar kary się zwiększa. Jeżeli nie byliśmy dotychczas karani, sytuacja jest prostsza, albowiem mamy kilka możliwości, np. warunkowe umorzenie postępowania – tak, aby ochronić kogoś przed wysokim wymiarem kary. Jeśli natomiast mamy do czynienia z recydywą, wówczas mamy inną sytuację i w konsekwencji wyższy wymiar kar. Recydywa – kilka istotnych faktów Zacznijmy od…

Zadzwoń