Przestępstwo 270 KK

Przestępstwo z artykułu 270 Kodeksu karnego

Przestępstwo 270 KK – kiedy dochodzi do sfałszowania dokumentu? Być może jesteś oskarżony o to, że używałeś dokument za autentyczny, zaś on był sfałszowany? Zapraszam do lektury.

Należy przede wszystkim przeanalizować paragraf 1. Zaczyna się tak: „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument…” I tutaj zwróćmy uwagę na „podrabia lub przerabia dokument”. Jest to bardzo istotne. Dalsza część paragrafu mówi o tym, że można takiego dokumentu używać jako autentyczny. Wobec tego najczęstsze pytanie, jakie dostaję, brzmi – jaki jest wymiar kary za te przestępstwa?

Przestępstwo z artykułu 270 kodeksu karnego

Kara

A zatem osoba oskarżona podlega odpowiedzialności karnej za niniejsze przestępstwo i karą może być grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Zatem są trzy kategorie kary i odpowiedzialności karnej. Dodatkowo należy również zwrócić uwagę na §2., który mówi o tym, iż tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

Wypadek mniejszej wagi

Warto również zwrócić uwagę, iż ustawodawca wprowadził paragraf, o którym mówimy „wypadek mniejszej wagi”. Co to znaczy? Skonstruowane jest to w ten sposób, iż w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch. A zatem w odróżnieniu do paragrafu pierwszego mamy różnice w górnej granicy odpowiedzialności karnej.

Przygotowania do przestępstwa

A co w przypadku, gdy ktoś przygotowuje się do przestępstwa, ale jednak go nie popełnia? W takich sytuacjach ustawodawca wprowadził §3., który mówi o tym, iż kto czyni przygotowania do przestępstwa, wówczas również podlega karze. Karą jest pozbawienie wolności do lat dwóch, jednakże jest również możliwość grzywny oraz ograniczenia wolności.

Kilka istotnych faktów 

Pamiętajmy – dokument chroni publiczne zaufanie.

Mniejsze przestępstwo jest dosyć powszechne. Pamiętajmy, iż sprawca może sporządzić taki dokument w całości albo uzupełnić dany element, zaś wprowadzenie już danego elementu przesądza o tym, iż nadany jest pozór autentyczności dokumentów. Mówiąc wprost – dzieje się tak, jeżeli przerabiamy dane.

Podrobienie a przerobienie

Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Przez podrobienie dokumentu należy rozumieć sporządzenie dokumentu polegające na zachowaniu pozorów, że dokument pochodzi od tej osoby, zaś przerobienie polega na zmianie.

Istotny jest również cel podrobienia. Zatem w sytuacji, kiedy sąd będzie rozpatrywał niniejszą sytuację, będzie ustalał jakie zostały dokonane czynności i czy te czynności wyczerpują znamiona przestępstwa.

Ostatnio jest użycie za autentyczne, a zatem mówimy tutaj o sytuacji, kiedy przedstawiamy podrobione lub przerobione dokumenty osobie prywatnej albo instytucji i wykorzystujemy ten dokument w określonym celu. A zatem istotne jest wprowadzenie dokumentu do obrotu prawnego. Nie jest istotne, czy sprawca tego czynu lub inna osoba go użyła. 

Współdziałanie

Okazuje się, że sprawcą czynu nie jest tylko jedna osoba, zaś dokument tworzą dwie lub więcej osób. Jak się bronić? Przestępstwo z artykułu 270 kodeksu karnego ma charakter formalny – jest występkiem umyślnym.

Zadzwoń