Przestępstwo Stalking

Stalking

 

Stalking, czyli nękanie

 

Co ma wspólnego stalking z rozwodem?  Niestety, między miłością a nienawiścią jest bardzo krótka granica. Osoby darzące kogoś uczuciem w pewnym momencie robią to zbyt nachalnie i wbrew drugiej osobie. Kiedy można zgłosić przestępstwo uporczywego nękania? W tym wpisie poruszę kwestie prawne uporczywego nękania, czyli stalkingu.

Poruszę też  kwestię co to jest w ogóle stalking  i jakie są jego formy. Opowiem też  o odpowiedzialności karnej za uporczywe nękanie. Zapraszam do lektury!

Co to jest stalking?

 

Dosyć często pojawia się problem w interpretacji uporczywości. Byśmy mogli mówić o stalkingu musimy zapoznać się z artykułem 190 kodeksu karnego, który mówi: stalking jest to zachowanie polegające na tym że poprzez uporczywa nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza się u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. 

 

Uporczywość, a stalking

 

Co to znaczy uporczywość?  Po pierwsze, pojęcie uporczywości zakłada specyficzne nastawienie sprawcy. Jakie jest zachowanie? Nieustępliwość i brak poszanowania zdania innej osoby. Dodatkowo niniejsze zachowanie musi trwać jakiś czas. Uznaje się, że takie zachowanie musi trwać co najmniej 30 dni. 

 

 Jakie formy przybiera stalking w Internecie?

 

W dzisiejszych czasach jest modny stalking w Internecie. To zjawisko jest coraz większym problemem. Dlaczego? Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii mamy pozorne myślenie, iż jesteśmy anonimowi. Ten rodzaj nękania może przybierać różną formę. Mogą to być wiadomości, komentarze, maile, telefony. Niekiedy sprawcy  zakładają  fikcyjne konta, myśląc, że nikt ich  nie zidentyfikuje. To  błąd. Mamy obecnie pełno możliwości, aby sprawdzić, kto jest po drugiej stronie monitora np. poprzez zidentyfikowanie  adresu IP komputera sprawcy. Jeżeli ktoś zakłada wiele kont i są to konta fikcyjne, z których  wysyła falę obraźliwych komentarzy, jego zachowanie nosi  znamiona stalkingu.

 

Stalking  po rozwodzie-  jak się bronić?

 

Co zrobić, kiedy po rozstaniu, jeden z małżonków nęka drugiego?  Jako adwokat dosyć często spotykam się z tym zjawiskiem. Co gorsza, nie jesteśmy świadomi, że jest to przestępstwo. Jeśli zatem czujemy się nękani, mamy prawo zawiadomić o tym  odpowiednie organy ścigania. Jak to zrobić?  Najpierw osoba pokrzywdzona musi złożyć wniosek o ściganie. Może to zrobić na policji lub w prokuraturze okręgowej. Stalking ścigany jest tylko na wniosek pokrzywdzonego. Po wpłynięciu wniosku wdrażane jest postępowanie przygotowawcze. Każda sprawa jest prowadzona przez prokuratora, ale  pewne czynności przeprowadzają też funkcjonariusze policji. W przypadku spraw  o nękanie warto  poszukać specjalisty, który pomoże nam przejść całą procedurę. 

 

Stalking- jaką pomoc można uzyskać od Adwokata?

 

 Przede wszystkim, Adwokat pomoże w przeanalizowaniu twojej sytuacji i  sformułowaniu najważniejszych argumentów, które należy zastosować we wniosku o nękanie.

 

Zadzwoń