Adwokat w Nowym Dworze

Adwokat w Nowym Dworze. Jak dokonać wyboru adwokata? Przede wszystkim należy kierować się specjalizacją. Wszystko zależy od tego, jaki masz problem. A zatem czy potrzebujesz adwokata do sprawy rozwodowej? A może małżonka bądź małżonek oskarżył cię o przestępstwo?

Jakie są specjalizacje? Otóż są to: rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i wiele innych. Są to bez wątpienia istotne kwestie. Sprawy o rozwód są jednymi z najbardziej skomplikowanych spraw rodzinnych, a w szczególności problemy są wtedy, kiedy dochodzi jeszcze sprawa karna. Tak, to właśnie w sprawach rozwodowych bardzo często dotyka nas problem pt. sprawa karna. 

Adwokat w Nowym Dworze

W samej sprawie rozwodowej musimy zastanowić się nad kilkoma ważnymi elementami, jak sprawa o podwyższenie alimentów. Często między stronami nie ma w tym zakresie porozumienia. Wobec tego konieczny jest wybór kancelarii specjalizującej się w tym obszarze, aby mogła pomóc w kwestiach związanych z alimentami. Jak wybrać mecenasa? Do pełnomocników profesjonalnych oczywiście mówimy “mecenas”. Mecenas do sprawy rodzinnej i karnej powinien przede wszystkim słuchać klienta.

Zatem najpierw określamy cel. W przypadku sprawy o kontakty z dzieckiem należy zastanowić się, w jakim stylu chcemy żyć po rozwodzie. A zatem należy uregulować kontakty. W mojej ocenie jest to kluczowe, albowiem w tym zakresie w późniejszym czasie mogą być problemy. 

Znęcanie

Co zrobić, kiedy ktoś zostaje oskarżony o znęcanie? Niestety bardzo często przy sprawach rodzinnych dochodzi jeszcze kolejny element pt. znęcanie się. Znęcanie jest uregulowane w artykule 207 Kodeksu karnego. Mówi o tym, że kto znęca się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Na czym polega to przestępstwo?

❌Przestępstwo polega na stosowaniu przemocy wobec osoby pokrzywdzonej. Istotne jest zachowanie oskarżonego. Jakie zachowanie oskarżonego jest przestępstwem? Np. częste wszczynanie awantur domowych pod wpływem alkoholu w stosunku do żony, wyrażanie gróźb, pozbawienie poczucia bezpieczeństwa, kierowanie słów wulgarnych i obraźliwych, szarpanie, uderzanie rękoma po twarzy, bicie przedmiotami. Nie ma zamkniętego katalogu zachowań, które stanowią znamiona przestępstwa. Wobec tego każdą sytuację trzeba rozpatrzyć indywidualnie. Ponadto należy zauważyć, że przestępstwo znęcania się zostaje określone z reguły jako wielodziałaniowe. A zatem istotne jest, aby sprawca powtarzał dane zachowanie przez pewien czas.

Zatem aktywność sprawcy może być rozciągnięta na lata. Istotne zagadnienie budzi wątpliwości. Co, jeżeli jest to jednorazowe działanie sprawcy? Czy jednorazowe działanie sprawcy wyczerpuje znamiona określone w artykule 207? A zatem większość doktryny dopuszcza jednak ewentualność jednorazowego działania sprawcy słusznie argumentując, iż musi być to zachowanie intensywne i rozciągnięte w czasie. Dlatego też należy zawsze przeanalizować sytuację stron. Trzeba ustalić, czy miało to charakter incydentalny czy też znamiona przestępstwa występowały już dużo wcześniej. Istotny jest również stosunek zależności.

Adwokat w Nowym Dworze

Należy zwrócić uwagę, iż jest to taka sytuacja, w której to sprawca uzależnia swoją ofiarę. A zatem mówimy o sytuacji, w której jedna osoba jest uzależniona od sprawcy. Stosunek zachodzi wtedy, kiedy pokrzywdzona nie jest zdolna z własnej woli przeciwstawić się zleceniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życia.

Jednakże musimy odróżnić tutaj jeszcze jedną kluczową rzecz. Dla bytu przestępstwa z artykułu 207 Kodeksu karnego nie ma znaczenia, czy ofiara przeciwstawiła się działaniom sprawcy.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń