uszczerbek na zdrowiu
blog

Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu? Art. 156 i 157 kk.

Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu? Art. 156 i 157 kk 

W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na artykuł 156 i 157 Kodeksu karnego, który mówi właśnie o uszczerbku na zdrowiu. Musimy również pamiętać, iż uszczerbek na zdrowiu może być ciężki, średni i lekki. Wymiar kary będzie zależny od tego, do jakiego uszczerbku na zdrowiu doszło. To właśnie stopień uszczerbku decyduje o kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy.

uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu – rodzaje

Zgodnie z artykułem 157 §2 Kodeksu karnego lekki uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni. A zatem w sytuacji, gdy mówimy o pobycie w szpitalu np. poniżej siedmiu dni, wówczas mamy do czynienia z lekkim uszczerbkiem. Jeżeli nasz pobyt się wydłuży i roztrój zdrowia będzie trwał dłużej niż siedem dni, wówczas mamy do czynienia ze średnim uszczerbkiem na zdrowiu. Natomiast ciężki uszczerbek na zdrowiu ma miejsce w takich sytuacjach jak pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź spowodowanie innego bardzo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Najczęściej jest to również niezdolność do pracy.

Aby móc powiedzieć, czy faktycznie doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niekiedy niezbędna jest dokumentacja medyczna oraz opinia biegłego lekarza sądowego, który wskaże na dane okoliczności w sprawie.

Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu?

Ustalenie stopnia uszczerbku jest istotne, albowiem od tego zależy również wymiar kary. Jeżeli sprawca nieumyślne spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, może ponieść karę pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli czyn był umyślny, wówczas kara może wynieść 25 lat pozbawienia wolności albo nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Ten, kto spowoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia w stopniu  średnim, podlega zdecydowanie mniejszemu wymiarowi kary. Ustawodawca określił, iż sprawca podlega karze od trzech miesięcy do lat pięciu.

Jaka kara za lekki uszczerbek? O tym mówi artykuł 157 §3. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zatem pamiętajmy, iż karna kwalifikacja skutków uszkodzenia ciała dokonywana jest przez biegłego lekarza. Kluczowa jest dokumentacja medyczna i analiza okoliczności zdarzeń. 

 

Przeczytaj więcej:

Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń