tryb ścigania
adwokat w sprawie karnej,  blog,  pomoc dla skazanego,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

Tryb ścigania zależny jest od skutku zachowania sprawcy i tego, jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła ofiara. W kodeksie określone są dwa tryby – prywatnoskargowy i publicznoskargowy.

Może zdarzyć się tak, że to od woli pokrzywdzonego zależeć będzie, czy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

W sytuacjach, gdy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następuje ściganie z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego i bez względu na relacje łączące obie strony.

Średni uszczerbek na zdrowiu

W przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu mamy kilka opcji. Gdy czyn został popełniony nieumyślnie, a pokrzywdzoną była osoba najbliższa, np. siostra, ściganie będzie odbywało się na jej wniosek. Jeżeli jednak czyn został popełniony umyślnie, wówczas jest to ścigane z urzędu.

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Takie przestępstwo odbywa się z oskarżenia prywatnego. Wówczas to, czy działanie sprawcy było umyślne czy nieumyślne, jest bez znaczenia. Jest jednak pewien wyjątek, a mianowicie, kiedy osoba pokrzywdzona jest osobą najbliższą i wspólnie zamieszkuje ze sprawcą czynu. W takim wypadku ma miejsce ściganie z urzędu.

 

Przeczytaj więcej:

Pobicie. Jakie kary?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń