• tryb ścigania
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  pomoc dla skazanego,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy Tryb ścigania zależny jest od skutku zachowania sprawcy i tego, jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła ofiara. W kodeksie określone są dwa tryby – prywatnoskargowy i publicznoskargowy. Może zdarzyć się tak, że to od woli pokrzywdzonego zależeć będzie, czy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.   Ciężki uszczerbek na zdrowiu W sytuacjach, gdy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następuje ściganie z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego i bez względu na relacje łączące obie strony. Średni uszczerbek na zdrowiu W przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu mamy kilka opcji. Gdy czyn został popełniony nieumyślnie, a pokrzywdzoną była osoba najbliższa, np. siostra, ściganie będzie odbywało się na…

 • Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego
  instytucje prawa karnego,  pomoc dla skazanego,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  przestępstwa z kodeksu karnego

  Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego

  Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego Jak rozumieć pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego? Często zastanawiamy się, jak ułożyć strategię procesową i co zrobić, żeby skutki odpowiedzialności karnej były jak najmniej dotkliwe. Wobec tego chciałabym państwu opowiedzieć o kilku możliwościach na mocy kodeksu karnego, dzięki którym być może będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia. Zgodnie z artykułem 68. Kodeksu karnego sąd podejmuje – i to jest istotna okoliczność – obligatoryjnie postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Wobec tego należy zauważyć, co to znaczy próba i warunkowe umorzenie. Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego – O czym trzeba wiedzieć? Zacznijmy zatem od początku, a więc od warunkowego umorzenia…

 • umorzenie postępowania
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  poradnik pokrzywdzonego,  przebieg postępowania karnego

  Umorzenie postępowania i co dalej

  Umorzenie postępowania i co dalej Twoje postępowanie zostało umorzone i nie wiesz dlaczego? Kiedy następuje umorzenie postępowania karnego? Przede wszystkim o tym mówi nam kodeks postępowania karnego w artykule 17. Wskazuje na okoliczności, dzięki którym jest możliwość, aby wszczęte postępowanie umorzyć. Pamiętajmy również, iż jest również coś takiego jak odmowa wszczęcia postępowania. Opiszę to państwu poniżej, jednakże najpierw skupmy się na wyjaśnieniu, kiedy można umorzyć postępowanie karne. Umorzenie postępowania karnego W tym zakresie jest kilka możliwości. Wszczęte postępowanie umarza się, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Inna sytuacja – kiedy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia…

 • dochodzenie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  kary za przestępstwa,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Prokurator prowadzi dochodzenie

  Prokurator prowadzi dochodzenie  Często zastanawiamy się,  kto prowadzi dochodzenie. Jest to bardzo ważny etap, albowiem wszystko rozstrzyga się właśnie na etapie postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze to w ogóle pierwszy etap w procesie karnym i prowadzi je prokurator lub policja w zależności od stopnia skomplikowania. Postępowanie przygotowawcze prowadzi się albo w formie śledztwa albo dochodzenia. Śledztwo prowadzone jest w postępowaniach najpoważniejszych – o przestępstwo. O tym, jakie sprawy są prowadzone w ramach śledztwa, mówi artykuł 309 §1 K ppkt 1-5 Kodeksu postępowania karnego. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, jak zbrodnie, występki. Gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa itp., oczywiście śledztwo prowadzi prokurator, jednakże czasem może powierzyć…

 • prokurator
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  przebieg postępowania karnego

  Prokurator w sprawie

  Prokurator w sprawie  Postępowanie przygotowawcze a prokurator. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, czym tak naprawdę jest postępowanie przygotowawcze. Otóż jest to przede wszystkim pierwszy etap w procesie karnym. Należy zaznaczyć, iż jest on niesamowicie ważny, albowiem rozstrzygnięcia na tym etapie mogą być istotne w późniejszym etapie twojego życia. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez prokuratora lub policję w zależności od stopnia trudności sprawy. Pamiętajmy o tym, iż od samego początku musimy mieć ułożoną strategię procesową, albowiem jeżeli już na tym etapie ją źle zaplanujemy, możemy spodziewać się bardzo bolesnych konsekwencji. To tutaj decydujący jest moment, czy postępowanie zostanie umorzone czy też skierowane do sądu. Cel i etapy postępowania A zatem zacznijmy…

 • adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

  Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.  Często zastanawiamy się, co to jest recydywa. Zapewne wielokrotnie słyszeliśmy słowo „recydywista”. Czym jest zatem recydywa podstawowa? W społeczeństwie mówimy o tym, iż jest to powrót do przestępstwa, zaś recydywista to osoba, która powróciła do przestępstwa, czyli popełniła po raz kolejny przestępstwo. Niestety w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z recydywą, wymiar kary się zwiększa. Jeżeli nie byliśmy dotychczas karani, sytuacja jest prostsza, albowiem mamy kilka możliwości, np. warunkowe umorzenie postępowania – tak, aby ochronić kogoś przed wysokim wymiarem kary. Jeśli natomiast mamy do czynienia z recydywą, wówczas mamy inną sytuację i w konsekwencji wyższy wymiar kar. Recydywa – kilka istotnych faktów Zacznijmy od…

 • adwokat w sprawie karnej,  blog,  poradnik pokrzywdzonego,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego

  Akt oskarżenia ! Postawione zarzuty ? Co robić?

  „Mojego męża doprowadzono do prokuratury i postanowiono mu zarzuty ? Prokurator powiedział,że będzie wnosił akt oskarżenia do Sądu. Pani Mecenas, proszę o pomoc  ! „ Przebieg postępowania karnego można podzielić na dwie zasadnicze fazy: postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. I moment kluczowy to właśnie – AKT OSKARŻENIA !!!! Zanim zostanie sporządzony akt oskarżenia, odbywa się postępowanie przygotowawcze- To co tu się zdarzy skutkuje powstaniem aktu oskarżenia i ono inicjuje postępowanie sądowe.     Zapoznaj się z dowodami, przejrzyj akta w postępowaniu. Na podstawie tego ustala się strategię procesowa. Akt oskarżenia Powinieneś pamiętać, że prawo pozwala na bardzo elastyczne i indywidualne podejście do każdej sprawy. Przepisy rozsiane po różnych ustawach niejednokrotnie się…

Zadzwoń