adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k. 

Często zastanawiamy się, co to jest recydywa. Zapewne wielokrotnie słyszeliśmy słowo „recydywista”. Czym jest zatem recydywa podstawowa? W społeczeństwie mówimy o tym, iż jest to powrót do przestępstwa, zaś recydywista to osoba, która powróciła do przestępstwa, czyli popełniła po raz kolejny przestępstwo. Niestety w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z recydywą, wymiar kary się zwiększa.

Jeżeli nie byliśmy dotychczas karani, sytuacja jest prostsza, albowiem mamy kilka możliwości, np. warunkowe umorzenie postępowania – tak, aby ochronić kogoś przed wysokim wymiarem kary. Jeśli natomiast mamy do czynienia z recydywą, wówczas mamy inną sytuację i w konsekwencji wyższy wymiar kar.

Recydywa – kilka istotnych faktów

Zacznijmy od początku. Co to znaczy recydywa podstawowa? Jaką karę dostanę kiedy jestem recydywistą? Recydywa podstawowa zachodzi wtedy, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełni w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które został już skazany. Należy zwrócić tutaj uwagę na kilka kluczowych kwestii – czy przestępstwo było umyślnie czy nieumyślnie? Czy kara pozbawienia wolności odbyła się? W jakim terminie odbyła się kara? Czy popełnienie przestępstwa nastąpiło w ciągu pięciu lat? A w szczególności czy upłynął okres w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary? Są to rzeczy kluczowe, mające niesamowite znaczenie w dalszym etapie.

Przestępstwa podobne

Niemniej jednak czasem bywa tak, że osoba zostaje mylnie skazana za recydywę. Należy pamiętać, że aby doszło do recydywy, przestępstwa muszą być podobne. Zwróćmy uwagę na artykuł 115 §3 Kodeksu karnego – przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju, a także przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo te popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Czym jest multirecydywa?

Sytuacja staje się jeszcze bardziej poważna, kiedy mamy multirecydywę, która została określona w artykule 64. §2. Jakie są to sytuacje? Mówimy tutaj o przypadkach, kiedy sprawca dokonuje trzeci z kolei czyn zabroniony w sposób umyślny, a skazanie za drugie z kolei przestępstwo miało miejsce w warunkach recydywy podstawowej.

Skonsultuj się z prawnikiem

Sprawy karne są zawsze trudnymi sprawami, wobec czego w pierwszej kolejności należy dokonać analizy sytuacji, by móc cokolwiek powiedzieć. W związku z tym niekiedy niezbędna jest pomoc prawna, aby móc twoją sytuację dostosować do przepisów prawa. Najważniejsze jest znalezienie dla ciebie najlepszego rozwiązania.

 

Przeczytaj więcej:

Kiedy najwyższa kara? Recydywa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń