• tryb ścigania
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  pomoc dla skazanego,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy Tryb ścigania zależny jest od skutku zachowania sprawcy i tego, jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła ofiara. W kodeksie określone są dwa tryby – prywatnoskargowy i publicznoskargowy. Może zdarzyć się tak, że to od woli pokrzywdzonego zależeć będzie, czy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.   Ciężki uszczerbek na zdrowiu W sytuacjach, gdy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następuje ściganie z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego i bez względu na relacje łączące obie strony. Średni uszczerbek na zdrowiu W przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu mamy kilka opcji. Gdy czyn został popełniony nieumyślnie, a pokrzywdzoną była osoba najbliższa, np. siostra, ściganie będzie odbywało się na…

 • paserstwo nieumyślne
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  przestępstwa z kodeksu karnego,  Uncategorized

  Czym jest paserstwo nieumyślne?

  Paserstwo nieumyślne Istotny jest artykuł 292. Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ten, kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje i pomaga w ukryciu, podlega… No właśnie, jakiej karze podlega wówczas sprawca? Klienci często pytają się: „Pani Mecenas, czy pójdę do więzienia za paserstwo nieumyślne z artykułu 292. Kodeksu karnego?”. Tak, oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pójdziesz do więzienia. Ale zatrzymaj się, złap oddech i posłuchaj. Rodzaj kary Jest kilka możliwości. Przede wszystkim grzywna, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Zwrócimy również uwagę…

 • dochodzenie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  kary za przestępstwa,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Prokurator prowadzi dochodzenie

  Prokurator prowadzi dochodzenie  Często zastanawiamy się,  kto prowadzi dochodzenie. Jest to bardzo ważny etap, albowiem wszystko rozstrzyga się właśnie na etapie postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze to w ogóle pierwszy etap w procesie karnym i prowadzi je prokurator lub policja w zależności od stopnia skomplikowania. Postępowanie przygotowawcze prowadzi się albo w formie śledztwa albo dochodzenia. Śledztwo prowadzone jest w postępowaniach najpoważniejszych – o przestępstwo. O tym, jakie sprawy są prowadzone w ramach śledztwa, mówi artykuł 309 §1 K ppkt 1-5 Kodeksu postępowania karnego. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, jak zbrodnie, występki. Gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa itp., oczywiście śledztwo prowadzi prokurator, jednakże czasem może powierzyć…

 • adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

  Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.  Często zastanawiamy się, co to jest recydywa. Zapewne wielokrotnie słyszeliśmy słowo „recydywista”. Czym jest zatem recydywa podstawowa? W społeczeństwie mówimy o tym, iż jest to powrót do przestępstwa, zaś recydywista to osoba, która powróciła do przestępstwa, czyli popełniła po raz kolejny przestępstwo. Niestety w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z recydywą, wymiar kary się zwiększa. Jeżeli nie byliśmy dotychczas karani, sytuacja jest prostsza, albowiem mamy kilka możliwości, np. warunkowe umorzenie postępowania – tak, aby ochronić kogoś przed wysokim wymiarem kary. Jeśli natomiast mamy do czynienia z recydywą, wówczas mamy inną sytuację i w konsekwencji wyższy wymiar kar. Recydywa – kilka istotnych faktów Zacznijmy od…

 • adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  Podrobiony podpis,  prawo karne,  przestępstwa z kodeksu karnego,  Uncategorized

  Wypełnienie blankietu niezgodnie z wolą osoby podpisującej – art. 270 § 2 k.k.

  Wypełnienie blankietu niezgodnie z wolą osoby podpisującej Czasami ludzie przekazują sobie nawzajem pusty blankiet z podpisem jednej ze stron. Celem takiego działania jest umożliwienie wypełnienia go przez drugą osobę zgodnie z ustaleniami stron. Przykładowo można tak zrobić z wekslem in blanco. Dlaczego tak się robi? Otóż należy pamiętać, że nie możemy zawsze z góry ustalić treści dokumentu. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie się spotkać, aby złożyć podpis. Wtedy pojawiłby się poważny problem, dlatego też takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne. Po wypełnieniu takiego dokumentu nabiera on mocy prawnej. Jednakże musisz być ostrożny i zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Podpisując blankiet dajemy go osobie, której ufamy. Niestety, nie zawsze…

Zadzwoń