ADWOKAT

ADWOKAT – Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka udziela doradztwa prawnego pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym oraz skazanym. Naszym celem, a w szczególności moim, jest zapewnienie porady i konsultacji prawnych. Niekiedy w niektórych sprawach udział pełnomocnika jest niezbędny, aby przeprowadzić krok po kroku po postępowaniu. Jako adwokat mam bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w danej dziedzinie prawa, co pozwala mi doradzić w sposób przejrzysty swoim klientom. 

Rozwody są modne

Często zgłaszają się do mnie osoby nie tylko w sprawach rozwodowych, chociaż, jak to się mówi, rozwody są modne. I faktycznie tych spraw związanych z prawem rodzinnym jest bardzo dużo. W mojej ocenie rozwody są modne, chociaż uważam, że rozwód nie jest zjawiskiem dobrym. Niemniej jednak oprócz prawa rodzinnego bardzo często są osoby, które potrzebują pomocy w zakresie prawa karnego. Mówimy tutaj o apelacji od wyroku, kasacji, sprawie karnej w sądzie, wniosku o wznowienie, prywatnym akcie oskarżenia a subsydiarnym akcie oskarżenia, jeździe pod wpływem alkoholu albo narkotyków, czyli przestępstwa drogowe, kradzieży, przestępstwach internetowych, przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie – znęcanie się

Tak, w szczególności bliska jest mi dziedzina związana z przemocą w rodzinie, ponieważ często zdarza się, że ktoś zostaje oskarżony o znęcanie się. Uregulowanie znęcania się i zmuszania w polskim prawie karnym jest rzeczą powszechną. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą, małoletnią, osobą pozostająca w stosunku zależności od sprawcy i osobą nieporadną ze względu na jej stan fizyczny lub psychiczny podlega penalizacji. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zapraszam cię do mojej kancelarii. Umów się na konsultację prawną – wówczas będziemy mogli omówić twoją sprawę.

Sprawy karne

Obsługa spraw karnych nie jest rzeczą prostą. Zatem nasza Kancelaria zapewnia pomoc w dziedzinach takich jak prawo rodzinne i karne. Reprezentujemy naszych klientów, czyli podejrzanych i oskarżonych. Reprezentujemy ich przed Sądem Rejonowym, przed Sądem Okręgowym, a także przed Sądem Najwyższym. Nasze działania polegają przede wszystkim na zdobyciu celu wskazanego przez klienta. Obsługujemy sprawy karne w zakresie – reprezentacja podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym; obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego; sporządzanie pism procesowych; sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia; składanie wniosków dowodowych; postępowanie karne; doradztwo z zakresu prawa karnego; sporządzanie wniosków; odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz wniosków o udzielenie przerwy w karze.

Kancelaria Adwokacka

Nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw rodzinnych i karnych. Warszawa to miasto, które obfituje w wiele kancelarii i zawsze zastanawiamy się, jak wybrać dobrego adwokata. Przede wszystkim w mojej ocenie najważniejsza jest specjalizacja. Ja od kilkunastu lat interesuję się prawem rodzinnym i karnym i w tym obszarze pracuję. Współpracuję z zaufanymi adwokatami, którzy wspierają moją Kancelarię przy obsłudze klientów. Warto dokonać dobrego wyboru, żeby później nie było sytuacji, że jesteśmy zmuszeni do zmiany pełnomocnika. Należy znaleźć w danej dziedzinie specjalistę.

Wybór specjalisty jest bardzo ważny. Dobry adwokat gwarantuje sprawne udzielenie porad prawnych i dobrze przeprowadzone postępowanie. Ja świadczę kompleksowe doradztwo prawne i pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Głównie zajmuję się przygotowywaniem dokumentów, pism procesowych, sporządzaniem opinii i najważniejszym – czyli reprezentacją klientów przed sądami i urzędami. 

Potrzebujesz dobrego adwokata i zastanawiasz się jak wybrać skutecznego i rzetelnego pełnomocnika? Profesjonalne podejście do klienta jest bardzo ważne, albowiem zapewnia spokój i bezpieczeństwo. 

Adwokat do spraw karnych w Warszawie

Istotne jest rzetelne prowadzenie sprawy karnej. Adwokat karnista to pierwsza osoba, do której należy zwrócić się w trudnym momencie. Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do działania w prokuraturze, na policji albo w postępowaniu sądowym, to koniecznie musisz uzyskać indywidualną pomoc prawną. Im szybciej problem i wątpliwości zostaną rozwiązane, tym lepiej dla ciebie. Adwokat od prawa karnego może przewidzieć sytuacje, które mogą zdarzyć się w twojej sprawie. Kancelaria Adwokacka o profilu karnym to miejsce, gdzie znajdują się wykwalifikowani prawnicy, którzy pomogą Ci w trudnej sytuacji. Możesz umówić się do nas na konsultację prawną, abyśmy mieli możliwość Ci pomóc. Zdecydowanie sprawy karne są bardzo trudne. Jeżeli potrzebujesz obrońcy, to musisz wybrać doświadczonego prawnika. Prawnik specjalizujący się w sprawach karnych to doświadczony specjalista w tej dziedzinie i wnikliwie przeanalizuje twój problem. 

Doświadczony prawnik karnista może też przewidzieć i parę poradzić Ci krok po kroku co zrobić. Do zadań prawnika należy doprowadzenie sprawy do rozstrzygnięcia, które będzie dla ciebie satysfakcjonujące. Może być to uniewinnienie, a może warunkowe umorzenie postępowania. Prawo karne obejmuje szeroki zakres przypadków, dlatego też warto wybrać prawnika, który już taką sprawę prowadził. W mojej kancelarii często prowadzę sprawy, które dotykają rodziny – przemoc w rodzinie, znęcanie się, nękanie, stalking, rozbój, zabójstwo, pobicie.

Kim jest oskarżony? 

Oskarżony jest osobą, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osoba, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wcześniej możesz mieć status osoby podejrzanej. Często zdarza się, że już na etapie postępowania przygotowawczego, kiedy tak naprawdę masz status osoby pokrzywdzonej, mówimy, że jesteś oskarżonym. Jest to mylne, albowiem na etapie przygotowawczego istotny jest status “podejrzany”. Dlatego też istotna jest obrona w postępowaniu przygotowawczym. 

Dobry karnista może ułożyć skuteczną strategię, dzięki której nie będziesz oskarżony. I być może na tym etapie wszystko się zakończy. 

Sprawa Karna – Podejrzany 

Jak sama nazwa mówi, podejrzany to twierdzenie, które świadczy o tym, że kogoś podejrzewamy o popełnienie jakiegoś czynu. Żeby udowodnić komuś przestępstwo, muszą zajść odpowiednie okoliczności w sprawie. Zatem samo przypuszczenie, że ktoś popełnił przestępstwo, nie jest wystarczające. Pamiętajmy, iż oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Często w swojej pracy jako adwokat karnista powołuję się właśnie na artykuł 5. Kodeksu postępowania karnego, który mówi o tym, że niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Kiedy oskarżony staje się wskazanym przypadku wydania przez sąd prawomocnego wyroku wówczas status się zmienia i osoba zostaje skazana. Zatem kiedy zostanie wniesiony akt oskarżenia, wówczas twój status osoby pokrzywdzonej przekształca się w status oskarżonego. Istotne jest również, aby odpowiedzieć na akt oskarżenia.

Odpowiedź na akt oskarżenia

Uważam, że należy odpowiedzieć na akt oskarżenia, albowiem jest to moment, w którym można powołać świadków, przedstawić swoje stanowisko i wnieść dowody wskazujące na okoliczności, które chcemy udowodnić. Co do zasady oskarżony nie musi korzystać z pomocy prawnika karnisty, ale z mojego doświadczenia uważam, że powinien. Samodzielnie prowadzone postępowanie nie zawsze może być właściwe. Z pewnością doświadczony prawnik karnista pomoże ułożyć ci strategię krok po kroku tak, abyś wiedział, co może cię spotkać w postępowaniu karnym.

Zadzwoń