Adwokat w Piasecznie

Adwokat w Piasecznie. Który adwokat jest najlepszy? Adwokat do sprawy karnej czy adwokat do sprawy rodzinnej? Jaki ma związek adwokat karnista z prawem rodzinnym? Okazuje się, że w niektórych sprawach dużo. Czy wiesz, jak często jeden z małżonków oskarża drugiego małżonka o przestępstwo? Może to być przestępstwo znęcania się z artykułu 207, a mogą być to groźby karalne z artykułu 190.

Szanowni Państwo, nazywam się Marta Wnuk i zajmuję się prawem rodzinnym i karnym. Jak wybrać adwokata?

Adwokat w Piasecznie

Należy kierować się przede wszystkim specjalizacją. Codzienna praktyka począwszy od najprostszych spraw w sądach uczy nas doświadczenia, dzięki któremu możemy wygrywać sprawy. Niekiedy wygrana sprawa to nie tylko uniewinnienie albo umorzenie, ale także mniejszy wymiar kary. Od wielu lat specjalizuję się w swojej dziedzinie i wiem, że specjalizacja jest najważniejsza.

Moja praktyka w szczególności koncentruje się na sprawach z zakresu: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, czyli kolokwialnie mówiąc, jazda po pijaku; przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, czyli mówimy tutaj o artykule 197 Kodeksu karnego, albowiem określamy to potocznie jako “gwałt”. Są to sprawy co do zasady rozpoznawane przez sądy rejonowe. Z uwagi na swój charakter są to sprawy o szczególnym stopniu skomplikowania. Są to osoby poniżej piętnastego roku życia.

Adwokat w Piasecznie

Czym jest przestępstwo przeciwko wolności? Niestety dosyć często w mojej praktyce zdarzają się przestępstwa z artykułu 190 kodeksu karnego, czyli groźby. Jaki jest sens gróźb? Najistotniejszym elementem jest uzasadnione przekonanie osoby, co do której są kierowane groźby o tym, że niniejsze groźby się spełnią. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek. A zatem nie jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Często również słyszymy o takim przestępstwie jak stalking i zastanawiamy się, jakie są znamiona tego przestępstwa. Potocznie określamy to jako nękanie. Artykuł 190 A §1 kodeksu karnego precyzuje definicję stalkingu. A zatem jest to uporczywa uporczywe naruszenie prywatności. Istotne jest, aby to naruszenie stworzyło u osoby pokrzywdzonej stan zagrożenia.

Szantaż. Artykuł 191 kodeksu karnego – przestępstwa ścigane z urzędu. 

Należy zwrócić uwagę, iż kara za to przestępstwo jest dość wysoka, albowiem obejmuje pozbawienie karą wolności do lat trzech.

Adwokat w Piasecznie

Kolejną istotną kwestią jest przestępstwo przeciwko czci i nietykalności cielesnej. W tym obszarze proszę zwrócić uwagę na artykuł 212 Kodeksu karnego, artykuł 216 kodeksu karnego i artykuł 217 kodeksu karnego, czyli ścigane z oskarżenia prywatnego przestępstwa zniesławienia, znieważenia czy też naruszenie nietykalności cielesnej.

Kolejnym dosyć popularnym przestępstwem jest przestępstwo przeciwko mieniu. A zatem mówimy tutaj o przestępstwach takich jak kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo. Najistotniejsze jest ustalenie, na jaką wartość ktoś poniósł szkodę. Istotna jest kluczowa kwota graniczna, czyli 200 000 zł.

Adwokat w Piasecznie

Musimy wiedzieć, że są różne postępowania. A zatem jest postępowanie przed sądem pierwszej instancji, postępowanie apelacyjne oraz kasacyjne. W przypadku postępowania przed sądem pierwszej instancji na tym etapie praca obrońcy skupia się na aktywnym udziale na posiedzeniach, rozprawach i intensywnej pracy z klientem.

Należy przeanalizować stan z faktycznej sprawy i ułożyć w stosunku do niego odpowiednią strategię procesową. Koniecznym elementem tego etapu pracy jest umiejętność szybkiego reagowania i ułożenie strategii procesowej. Jeżeli natomiast nie będzie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia w sądzie pierwszej instancji, wówczas mamy prawo do wszczęcia postępowania apelacyjnego.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń