znieważenie funkcjonariusza
blog

Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza? Art. 226

Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza? Art. 226

Często zastanawiamy się, co nam grozi za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Niestety w dobie intensywnych protestów społecznych dochodzi do tego coraz częściej. Jaki artykuł o tym mówi? Znieważenie funkcjonariusza publicznego zostało określone w artykule 226 Kodeksu karnego. Mówi o tym, że ten, kto znieważa… I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Trzeba się zastanowić nad słowem znieważa”. Kolejna część artykułu mówi o tym, kogo znieważa, czyli funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Zatem jeżeli funkcjonariusz jest już po służbie, wówczas nie ma znamion przestępstwa.

znieważenie funkcjonariusza

Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie?

Ten, kto znieważa, podlega karze. Karą może być grzywna, kara ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku. Pamiętajmy również, że artykuł 226 wprowadził również §3. który mówi o tym, że kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczpospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Kim jest funkcjonariusz publiczny?

Aby mówić o znieważeniu funkcjonariusza publicznego, w pierwszej kolejności musimy wiedzieć, kto to w ogóle jest. Najczęściej myślimy, że jest to policjant. Jest to prawda, jednak musimy wiedzieć, że musi być to policjant, który wykonuje właśnie służbę. Dodatkowo są to również inne osoby.

Poniżej spis osób, które mają status funkcjonariusza publicznego:

  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
  • poseł, senator, radny;
  • poseł do Parlamentu Europejskiego;
  • sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
  • osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
  • osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
  • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
  • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
  • osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
  • pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Czym jest znieważenie?

Znieważenie polega generalnie na uwłaczaniu czci drugiego człowieka poprzez pokazanie mu pogardy, ubliżanie, obraźliwe zachowanie w stosunku do niego. I tutaj najczęściej jest problem w interpretacji zdarzenia. Pamiętajmy, iż znieważenie jest czymś więcej niż lekceważeniem. Pamiętajmy również, że do znieważenia może dojść poprzez ustną wypowiedź, jak także informację pisemną tudzież gest, np. wskazanie środkowego palca.

Niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza

Często dostaję informacje typu: „pani Mecenas, ale funkcjonariusz mnie sprowokował”. Co to znaczy? Jeżeli udowodnimy, że faktycznie pewne zachowanie było spowodowane niewłaściwym zachowaniem funkcjonariusza, wówczas sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Musimy również pamiętać, że oprócz samej sprawy karnej w zakresie znieważenia funkcjonariusza możemy również ponieść odpowiedzialność cywilną z uwagi na naruszenie i ochronę dóbr osobistych.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń