• znieważenie funkcjonariusza
  blog

  Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza? Art. 226

  Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza? Art. 226 Często zastanawiamy się, co nam grozi za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Niestety w dobie intensywnych protestów społecznych dochodzi do tego coraz częściej. Jaki artykuł o tym mówi? Znieważenie funkcjonariusza publicznego zostało określone w artykule 226 Kodeksu karnego. Mówi o tym, że ten, kto znieważa… I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Trzeba się zastanowić nad słowem „znieważa”. Kolejna część artykułu mówi o tym, kogo znieważa, czyli funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Zatem jeżeli funkcjonariusz jest już po służbie, wówczas nie ma znamion przestępstwa. Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie? Ten, kto znieważa, podlega…

 • uszczerbek na zdrowiu
  blog

  Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu? Art. 156 i 157 kk.

  Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu? Art. 156 i 157 kk  W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na artykuł 156 i 157 Kodeksu karnego, który mówi właśnie o uszczerbku na zdrowiu. Musimy również pamiętać, iż uszczerbek na zdrowiu może być ciężki, średni i lekki. Wymiar kary będzie zależny od tego, do jakiego uszczerbku na zdrowiu doszło. To właśnie stopień uszczerbku decyduje o kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy. Uszczerbek na zdrowiu – rodzaje Zgodnie z artykułem 157 §2 Kodeksu karnego lekki uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni. A zatem w sytuacji, gdy mówimy o pobycie w szpitalu np. poniżej siedmiu dni,…

 • prywatny akt oskarżenia
  blog

  Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

  Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?  Zastanawiasz się, jak wnieść prywatny akt oskarżenia? Co do zasady w większości przypadków akt oskarżenia wnosi  prokurator. Wówczas jest to łatwiejsze, albowiem wszelkie dowody musi zdobyć właśnie prokurator. Jeżeli jesteśmy osobą pokrzywdzoną, możemy być oskarżycielem posiłkowym w niniejszej sprawie. Jednakże są przypadki, kiedy to my bezpośrednio będziemy chcieli złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu. Najczęściej akt oskarżenia składamy w sprawach takich jak zniewaga, lekkie uszkodzenie ciała, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej. Prywatny akt oskarżenia to konkretne wskazanie sprawcy czynu. Musi obejmować niezbędne elementy takie jak oznaczenie osoby oskarżonej pokrzywdzonej, określenie znamion przestępstwa, których sprawca się dopuścił. Czy można złożyć samemu prywatny akt oskarżenia?  Oczywiście, że tak. Najczęściej w…

 • zawiadomienie o przestępstwie
  blog

  Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

  Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?  Często do mojej kancelarii trafiają zapytania na temat tego, jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Pisemnie czy ustnie? Do prokuratora czy na policji? Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można oczywiście złożyć zarówno ustnie, jak i pisemnie. Przygotowując zawiadomienie pisemnie należy opisać gdzie i kiedy doszło do popełnienia przestępstwa. Należy również wskazać dane osoby, która zawiadamia. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kieruje się do prokuratury rejonowej właściwej z uwagi na popełnienie przestępstwa. Wyobraźmy sobie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku przestępstwa określonego w artykule 207 §1 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o przestępstwie znęcania się nad rodziną. Zawiadamiając należy wskazać, kto i nad jaką osobą popełnia przestępstwo oraz…

 • apelacja oskarżonego
  blog

  Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego

  Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego Skazanie bez rozprawy niewątpliwie jest dla oskarżonego pod wieloma względami bardzo korzystnym rozwiązaniem. Dzięki niemu postępowanie trwa krócej i często mamy do czynienia z niższym wymiarem kary. Jednakże należy w tym miejscu mieć na względzie art. 447 k.p.k, który ogranicza ewentualną apelację od wyroku wydanego na skutek uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k. Jak wygląda apelacja oskarżonego po dobrowolnym przyznaniu się do winy? Treść przepisu Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343. Innymi słowy, oskarżony nie będzie mógł kwestionować w…

 • niekaralność
  blog

  Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

  Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność Klienci niekiedy pytają mnie, czy korzystając z warunkowego umorzenia postępowania zachowuje się status osoby niekaranej. Jest to bardzo istotna kwestia, albowiem do wykonywania pewnych zawodów (np. nauczyciel) niekaralność jest niezbędna – niedopuszczalne jest nawet najlżejsze przestępstwo. Niekaralność – czym jest? Wraz ze skazaniem za popełnienie przestępstwa tracimy status osoby niekaranej. Zauważmy, że warunkowe umorzenie postępowania ma miejsce w drodze wydania wyroku. Jednocześnie podstawą tegoż umorzenia jest ustalenie, iż sprawca popełnił przestępstwo w sposób zawiniony. Przyjmuje się, że taki wyrok wyklucza domniemanie niewinności i tym samym potwierdza popełnienie przestępstwa. Zaświadczenie o niekaralności Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, status osoby niekaranej jest również zależny od tego, czy za…

 • udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej
  blog

  Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

  Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej Jest impreza, wszyscy piją alkohol. Pijany gość prosi nas o kluczyki do samochodu, ponieważ chce jechać do sklepu po alkohol. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić. Sami chcemy się napić, wobec czego udostępniamy swój samochód i twierdzimy, że przecież nic nam nie grozi. W końcu to nie my w razie czego popełnimy przestępstwo, tylko ktoś inny. Czy rzeczywiście za udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej nic nam nie grozi? Odpowiedzialność karna za udostępnienie pojazdu Otóż jest to mylne przekonanie, albowiem są sytuacje, w których i ty możesz ponieść odpowiedzialność. I mówię tu o odpowiedzialności karnej, nie tylko odpowiedzialności emocjonalnej. Jeżeli zdarzyłoby się, że sprawca zabiłby dziecko, wówczas pewnie jako…

 • udostępnienie pojazdu
  blog

  Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień – wykroczenie z art. 96 § 1 pkt 2 k.w.

  Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień – wykroczenie z art. 96 § 1 pkt 2 k.w.  Sprawy karne najczęściej kosztują nas bardzo dużo. I nie mówię tutaj o finansach, ale przede wszystkim o stanie emocjonalnym i stresie, który jest związany z prowadzeniem spraw karnych. Bardzo często zdarzają się wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a w szczególności wtedy, kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu. Powstaje wówczas pytanie – co grozi za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem? Sprawa się komplikuje, kiedy okoliczności wychodzą na jaw, a zatem gdy są dowody wskazujące na to, że ktoś udostępnił pojazd mechaniczny osobie bez uprawnień. Udostępnienie pojazdu – wykroczenie Zatem udostępnienie pojazdu osobie,…

 • zatarcie skazania
  blog

  Zatarcie skazania – ważne dla Ciebie skutki

  Przestępstwa karne Zatarcie skazania. Niekiedy na skazanie czeka się latami. Zastanawiamy się, kiedy w końcu nastąpi ten czas… Wszystko zależy od tego, jaki był wymiar kary. Jeżeli masz dokumenty w sprawie, to zwróć uwagę, jaką karę dostałeś. Kara w zawieszeniu i umorzenie warunkowe Jeżeli została wobec ciebie orzeczona kara w zawieszeniu albo umorzenie warunkowe, wówczas zatarcie następuje po sześciu miesiącach od okresu, w którym upłynął okres próby. Jest to bardzo ważne i myślę również, że najbardziej satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Zatarcie jest bardzo krótkie, bo trwa tylko sześć miesięcy. Istotne jest właśnie, że liczy się ten okres od upływu okresu próby – niektórzy niekiedy mylnie uznają, że od dnia popełnienia przestępstwa. Tak…

 • paserstwo nieumyślne
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  przestępstwa z kodeksu karnego,  Uncategorized

  Czym jest paserstwo nieumyślne?

  Paserstwo nieumyślne Istotny jest artykuł 292. Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ten, kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje i pomaga w ukryciu, podlega… No właśnie, jakiej karze podlega wówczas sprawca? Klienci często pytają się: „Pani Mecenas, czy pójdę do więzienia za paserstwo nieumyślne z artykułu 292. Kodeksu karnego?”. Tak, oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pójdziesz do więzienia. Ale zatrzymaj się, złap oddech i posłuchaj. Rodzaj kary Jest kilka możliwości. Przede wszystkim grzywna, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Zwrócimy również uwagę…

Zadzwoń