niekaralność
blog

Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

Klienci niekiedy pytają mnie, czy korzystając z warunkowego umorzenia postępowania zachowuje się status osoby niekaranej. Jest to bardzo istotna kwestia, albowiem do wykonywania pewnych zawodów (np. nauczyciel) niekaralność jest niezbędna – niedopuszczalne jest nawet najlżejsze przestępstwo.

Niekaralność – czym jest?

Wraz ze skazaniem za popełnienie przestępstwa tracimy status osoby niekaranej. Zauważmy, że warunkowe umorzenie postępowania ma miejsce w drodze wydania wyroku. Jednocześnie podstawą tegoż umorzenia jest ustalenie, iż sprawca popełnił przestępstwo w sposób zawiniony. Przyjmuje się, że taki wyrok wyklucza domniemanie niewinności i tym samym potwierdza popełnienie przestępstwa.

Zaświadczenie o niekaralności

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, status osoby niekaranej jest również zależny od tego, czy za przestępstwo wymierzono karę. Jeśli postępowanie jest warunkowo umorzone, to sąd nie wymierza kary, a tym samym nie ma karalności. W związku z tym sprawca może udać się do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności.

Tym samym niewątpliwie warunkowe umorzenie postępowania to dla sprawcy dużo lepsze rozwiązanie od wyroku przewidującego warunkowe zawieszenie.

Krajowy Rejestr Karny

Jednakże musimy pamiętać o jednej rzeczy. Mimo że uzyskamy zaświadczenie o niekaralności, to w Krajowym Rejestrze Karnym znajdą się informacje o tych wyrokach. Zatem sprawca będzie widniał w tym rejestrze jako osoba, wobec której postępowanie zostało warunkowo umorzone, choć nie dożywotnio – zostaje wykreślony po sześciu miesiącach od zakończenia okresu próby.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń