podżeganie
adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

Co to jest podżeganie?

Co to jest podżeganie?

Często słyszymy słowo to słowo, ale czy na pewno jesteśmy świadomi jego znaczenia? Czy możemy być oskarżeni o podżeganie? Często dostaje takie zapytania, więc zacznijmy od początku.

Czy grozi za nie kara?

Tak. Karę wymierza się w granicach przewidzianych dla sprawstwa. Zdziwiony? Podżegacz odpowiada w granicach swojej umyślności niezależnie od odpowiedzialności sprawcy bezpośredniego. Jednakże on również ponosi odpowiedzialność. Tak, albowiem podżeganie to jedna z form popełnienia przestępstwa. Na czym ono dokładnie polega? Najczęściej na nakłanianiu kogoś do dokonania czynu zabronionego (np. zlecenie zabójstwa, pobicia, kradzieży).

Pamiętajmy również, iż niniejsze przestępstwo możemy popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. A zatem kary nie ponosi tylko sprawca, ale również ten, kto podżega. Pamiętajmy, iż czymś zupełnie innym jest pomocnictwo.

Usiłowanie podżegania

Podżeganie do popełnienia przestępstwa stanowi podstawę odpowiedzialności. A co w sytuacji, kiedy było usiłowanie podżegania do popełnienia przestępstwa? Kiedy w ogóle ma miejsce? Taka sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy nakłaniający pomimo podjęcia działań do popełnienia przestępstwa nie dokonał przestępstwa, albowiem ktoś mu odmówił.

Istotne jest również, aby podżegacz miał świadomość wszystkich elementów, do których się dopuścił, a przede wszystkim znamion czynu zabronionego.

Czy możliwe jest złagodzenie kary?

Pamiętajmy również, że w zakresie wymiaru kary sąd wymierza karę za podżeganie i pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Oczywiście sąd może zawsze zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, albowiem wszystkie okoliczności w sprawie są istotne. Pamiętajmy również, że każdy przypadek jest inny. Dlatego jeżeli masz wątpliwości lub pytania, nie wahaj się skonsultować z dobrą kancelarią.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń