kara ograniczenia wolności
adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

Co to znaczy kara ograniczenia wolności?

Co to znaczy kara ograniczenia wolności?

Często zastanawiamy się, co to znaczy kara ograniczenia wolności. Jest to przede wszystkim rodzaj kary. Mówimy tutaj o karze pracy na cele społeczne. Czy kiedykolwiek widziałeś osobę, która sprzątała na ulicy i zastanawiałeś się, kim ona jest? Być może właśnie to osoba, która odbywa karę ograniczenia wolności. Karę ograniczenia wolności wymierza się w określonych terminach, np. od miesiąca do najdłużej dwóch lat. A zatem kara ograniczenia wolności może trwać nawet dwa lata. Tak, możesz sprzątać ulice przez dwa lata. Jednakże zacznijmy od początku i ustalmy, w czym jest problem.

kara ograniczenia wolności

Jaki jest cel kary ograniczenia wolności?

W wypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary lub wymierzenia kary jej łączny wymiar nie może przekraczać dwóch lat zgodnie z artykułem 86. §1 kodeksu karnego. Musimy przede wszystkim poznać podstawy kary ograniczenia wolności. Celem kary ograniczenia wolności jest przede wszystkim wzbudzić u skazanego taki skutek, aby już nigdy nie popełnił przestępstwa. Jest to zupełnie inna kara niż pozbawienie wolności.

Karę ograniczenia wolności najczęściej stosujemy w przypadku drobnych przestępstw. Wówczas sprawca nie trafia do zakładu karnego, jednakże musi wykonać odpowiedni obowiązek pracy. Pamiętajmy również, iż jest możliwość potrącenia części wynagrodzenia i zamiany kary ograniczenia wolności na pieniądze. Niemniej jednak musimy wiedzieć, że kara ograniczenia wolności to skazanie sprawcy.

Kara ograniczenia wolności a praca

Dodatkowo z karą ograniczenia wolności wiążą się również inne kwestie np. bez zgody sądu nie można zmienić miejsce pobytu. Należy również wskazać, iż w przypadku, gdy zostaniemy skazani i zostanie wobec nas orzeczona kara ograniczenia wolności, wówczas taka praca jest nieodpłatna, kontrolowana i wykonywana na cele społeczne. Wymiar tej pracy wynosi od 20 h do 40 h miesięcznie. W wyroku orzekającym tę karę należy znaleźć informacje. w jakim wymiarze sąd określił karę.

Masz umowę o pracę? W sytuacji, kiedy dysponujesz umową o pracę, możesz żądać potrącenia od 10 do 25% wynagrodzenia miesięcznie na rzecz Skarbu Państwa lub na inny wskazany przez sąd cel społeczny.

Dodatkowo oprócz kary ograniczenia wolności sąd może nałożyć na ciebie jeszcze dodatkowe czynności np. dozór kuratorski. Gdzie znajdę przepisy dotyczące kary ograniczenia wolności? Wykonywanie kary ograniczenia wolności normuje kodeks karny wykonawczy, zaś przepisy dotyczące kary ograniczenia wolności zostały określone w rozdziale 9. w przepisach od 53. do 66.

Artykuł 64 KKW – ważne!

Chciałabym również państwu powiedzieć o bardzo ważnym przepisie, a mianowicie o artykule 64 KKW regulującym możliwość wydania  postanowienia wskazującego, iż część orzeczonej kary uznaje się za wykonaną. Przede wszystkim zwróć uwagę na brzmienie przepisu. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy oraz niedokonania całości potrącenia z wynagrodzenia za pracę lub wykonania innych obowiązków, sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę można uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele kary. Pamiętajmy zawsze, że przy orzeczeniu kary najważniejsze jest wskazanie celu. Jest on podobny do warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Sąd w tym zakresie może wydać różne postanowienia. W pierwszej kolejności najbardziej satysfakcjonujące będzie, kiedy sąd uzna, iż kara została wykonana w całości. Sąd może również stwierdzić, iż uznaje karę za wykonaną w części, albo w najgorszej sytuacji uznać karę za niewykonaną.

Należy wskazać, iż nie można wyjść z założenia, że jest coś takiego, że nie wykonam w całości kary i tak będzie dobrze. Nie ma czegoś takiego, zatem w tym zakresie musi być odpowiednie uzasadnienie, a całokształt okoliczności musi być spójny i jasny. Dlatego proponuję nie działać na tak zwanego cwaniaka, albowiem należy wszystkiego pilnować, gdyż możemy sobie narobić jeszcze większy problem.

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń