• blog

  Jak skarżyć tymczasowe aresztowanie ?

  Tymczasowe aresztowanie tymczasowe aresztowanie. Przepisu art. 249 § 1 k.p.k., poprzez błędne przyjęcie, że niestosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego uniemożliwi prawidłowy tok postępowania w sprawie, gdyż obawa matactwa ze strony podejrzanej jest realna, zwłaszcza, że śledztwo znajduje się na początkowym etapie i nie utrwalono jeszcze wszystkich dowodów niezbędnych dla wykazania sprawstwa podejrzanej, podczas gdy postawa podejrzanej w żaden sposób nie uza-sadnia przypuszczenia, że będzie on w bezprawny sposób wpływał na prowadzone śledztwo; Treść przepisu brzmi: • Przepisu art. 258 § 2 k.p.k., poprzez błędne przyjęcie, iż wobec  XXX znajduje zastosowanie norma tego przepisu, mianowicie, że stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego jest uzasadnione ze względu na surowość grożącej jej kary; Treść przepisu brzmi: •…

 • blog

  Czy można cofnąć dobrowolne poddanie się karze

  Czy można cofnąć dobrowolne poddanie się karze. Co zrobić aby skutecznie cofnąć wniosek o przyznanie się ? Nie wiem jak to się stało ale ktoś mi chyba namówił do tego abym poddam się karze teraz prokurator skierował sprawę do sądu ja się do tego nie przyznaje. Co mogę zrobić ?  W pierwszej kolejności chciałabym powiedzieć – co to znaczy statystyka. Statystyką rządzą się organy zajmujące się ściganiem przestępstw i dlatego też zdarza się że chcą szybko załatwić sprawę.  Niekiedy dobrowolne poddanie się karze jest właściwe i uważam że wtedy można uzyskać satysfakcjonujący wyrok. Dlatego wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znalazłeś. Przyznanie się – Korzyści.  Przy procedurze dobrowolnego poddania…

 • Uncategorized

  Znęcanie się – Mąż znęca się nad rodziną.

  Znęcanie się Znęcanie się Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury znamię „znęcania się” warunkujące odpowiedzialność sprawcy na podstawie przepisu art. 207 § 1 k.k. oznacza działanie lub zaniechanie nakierowane na udręczenie ofiary, a więc polega na umyślnym zadawaniu jej bólu lub dolegliwości natury psychicznej. Znęcanie się – Przewaga  Jednocześnie warunkiem niezbędnym realizacji powyższego znamienia jest ustalenie istnienia przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może ona się przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się nad sobą małżonków w tym samym czasie (tak, m.in., Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2005 r., WA 24/05, OSNwSK 2005/1/1655, Lex nr 200263, czy też V…

 • blog

  Przedawnienie karalności- Waldemar z Warszawy

  „pani Mecenas, kiedy przedawni się dmoje przestępstwo które zrobiłem. Chce wiedzieć bo cały czas myśle ” Waldemar z Warszawy  Dyrektor jednostki administracyjnej – Urzędnik Terminy regulowane są w kodeksie karny. W pierwszej kolejności Art. 101. Przedawnienie karalności Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa; 2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię; 2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat; 3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata; 4) 5 – gdy…

 • blog

  Adwokat Art. 207 kk Odpowiedź na akt oskarżenia

  „Pani mecenas, dostałem akt oskarżenia. co robić dalej „ Adwokat Art. 207 kk   Przede wszystkim należy zając stanowisko w sprawie – Na piśmie. Należy wnieść do Sądu odpowiedz na akt oskarżenia.   Adwokat Art. 207  kk Odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskiem o umorzenie oraz wniosek dowodowy obrońcy oskarżonego Adwokat Art. 207 kk W imieniu oskarżonego , upoważnienie w załączeniu na podstawie art 338 § 1 i 2 kpk składam odpowiedź na akt oskarżenia. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpk wnoszę o umorzenie postępowania przeciwko _________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. W przypadku…

 • blog

  Adwokat Apelacja art. 177

  Adwokat Apelacja Adwokat Apelacja. Jak napisać Apelację ? Wszystko zależy jaki jest wyrok 🙂 art. 177 § 2 kk Adwokat Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w ______z dnia _______., w sprawie ________ W imieniu oskarżonego _________ , którego pełnomocnictwo załączam, na podstawie art. 425 § 1 i 2 i art. 444 § 1 kpk zaskarżam powyższy wyrok na korzyść oskarżonego w części dotyczącej wymiaru kary.   Zarzuty  Na podstawie art. 427 § 1 i art. 438 pkt 4 kpk wyrokowi temu zarzucam rażącą niewspółmierność wymierzonej kary oskarżonemu ________  w pkt V w/w wyroku w wysokości 6 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 § 2 kk , i w konsekwencji wymierzenie oskarżonemu…

 • blog

  Adwokat do sprawy karnej art. 207 § 1 k.k.

  Adwokat do sprawy karnej Zostałeś oskarżony o to że znęcałeś się nad żoną ? Nie martw się, opowiem Ci historię, dzięki której zrozumiesz………… Adwokat  Historia Marka z Warszawy Po narodzinach dzieci  między małżonkami zaczęło dochodzić do słownych sprzeczek  głównie na tle finansowym. Tak, Mój klient regularnie się kłócił z małżonką. Niestety, Nie potrafili porozumieć się. Dochodziło do kłótni z błahych powodów.  Niestety,  podczas kłótni byli względem siebie coraz bardziej agresywni. Awanturom towarzyszyły wzajemne wyzwiska, szarpanie, popychanie, podczas których oboje brali czynny udział. Podczas kłótni dochodziło do wulgarnego wyzywania się stron. Interwencje policji. Co robić w takiej sytuacji ? Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji……. To należy złożyć  wyjaśnienia i nie przyznać się…

 • blog

  Sprawa o znęcanie się nad żoną. Jaki wyrok ? Historia Dyrektora Banku

  Sprawa o znęcanie się nad żoną Historia Dyrektora Banku który kłócił się z żoną ? Aż nagle kłótnie zbyt zaawansowane były. Strony były w trakcie rozwodu. podczas kłótni interweniowała policja. W związku z tym została założona procedura niebieskiej Karty. A w konsekwencji sprawa znalazła się u prokuraturze a poźniej w Sądzie.  Niestety, obawy były duże gdyż pan Michał jest dyrektorem banku i nie może być karany.   Jak może skończyć się taka sprawa ?   Najlepsza opcja umorzenie postępowania Jeżeli się nie uda… Walczymy udowodnić niewinność. Wszystko zależy jakie są dowody w sprawie. Jeżeli nawet są dowody, obdukcja, przyznałeś to spokojnie – nie będzie tak źle ale trzeba walczyć gdyż niestety konsekwencje mogą być przykre.   Sprawa o znęcanie…

 • blog

  Sprawa karna w Sądzie o co pyta Sąd ?

  Sprawa karna w Sądzie o co pyta Sąd ? Sprawa karna w Sądzie o co pyta Sąd ? To pytanie zadaje każdy kto wybiera się do Sądu. W pierwszej kolejności…….. Sąd zadaje pytania czy przyznajesz się do Czynu czy nie…. I przeprowadza postępowanie dowodowe… Jakie? Wszystko zależy jaka sprawa. Duże znaczenie w sprawach mają zeznania świadków. Nie zapomnij, iż póżniej czeka się mowa końcowa. Co powiedzieć? Przede wszystkim najważniejsze jest postępowanie dowodowe i musimy przeanalizować bardzo dokładnie materiał dowodowy. Sprawa karna w Sądzie Warto w przemówieniu odnosić się do wszystkich istotnych dowodów.Do sprzeczności, do sprzeczności w zeznaniach świadków. A przede wszystkim wskazać rozbieżności. Tak zbijajmy argumenty przemawiające na niekorzyść naszego…

 • blog

  Uniewinnienie Sprawa Karna Adwokat radzi

  Sprawa Karna Adwokat Sprawa Karna Adwokat radzi. Co zrobić ? Sprawa Karna zaskoczyła ? Prokurator wystosował wobec Ciebie akt oskarżenia ?Czujesz się niewinny  ? Chcesz udowodnić swoją niewinność ? W pierwszej kolejności jest postępowanie przygotowawcze… A następnie- Akt Oskarżenia. Tak, obowiązkiem organów procesowych jest ustalenie faktów istotnych dla orzeczenia. Materiał dowodowy musi być pełny i pozwolić na trafne zastosowania prawa karnego materialnego. Sprawa Karna Adwokat Przypisanie oskarżonemu winy i sprawstwa to poważna sprawa. Sąd musi ustalić, iż sprawca swoim zachowaniem wyczerpał znamiona zarzucanego mu przestępstwa. Na pewno…. Samo podejrzenie nie wystarczy…. Zasada niewinności….. Obowiązek udowodnienia odnosić jednak należy tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że korzysta on z domniemania niewinności…

Zadzwoń