• znieważenie funkcjonariusza
  blog

  Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza? Art. 226

  Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza? Art. 226 Często zastanawiamy się, co nam grozi za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Niestety w dobie intensywnych protestów społecznych dochodzi do tego coraz częściej. Jaki artykuł o tym mówi? Znieważenie funkcjonariusza publicznego zostało określone w artykule 226 Kodeksu karnego. Mówi o tym, że ten, kto znieważa… I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Trzeba się zastanowić nad słowem „znieważa”. Kolejna część artykułu mówi o tym, kogo znieważa, czyli funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Zatem jeżeli funkcjonariusz jest już po służbie, wówczas nie ma znamion przestępstwa. Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie? Ten, kto znieważa, podlega…

 • uszczerbek na zdrowiu
  blog

  Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu? Art. 156 i 157 kk.

  Jaka kara za uszczerbek na zdrowiu? Art. 156 i 157 kk  W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na artykuł 156 i 157 Kodeksu karnego, który mówi właśnie o uszczerbku na zdrowiu. Musimy również pamiętać, iż uszczerbek na zdrowiu może być ciężki, średni i lekki. Wymiar kary będzie zależny od tego, do jakiego uszczerbku na zdrowiu doszło. To właśnie stopień uszczerbku decyduje o kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy. Uszczerbek na zdrowiu – rodzaje Zgodnie z artykułem 157 §2 Kodeksu karnego lekki uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni. A zatem w sytuacji, gdy mówimy o pobycie w szpitalu np. poniżej siedmiu dni,…

 • prywatny akt oskarżenia
  blog

  Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

  Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?  Zastanawiasz się, jak wnieść prywatny akt oskarżenia? Co do zasady w większości przypadków akt oskarżenia wnosi  prokurator. Wówczas jest to łatwiejsze, albowiem wszelkie dowody musi zdobyć właśnie prokurator. Jeżeli jesteśmy osobą pokrzywdzoną, możemy być oskarżycielem posiłkowym w niniejszej sprawie. Jednakże są przypadki, kiedy to my bezpośrednio będziemy chcieli złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu. Najczęściej akt oskarżenia składamy w sprawach takich jak zniewaga, lekkie uszkodzenie ciała, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej. Prywatny akt oskarżenia to konkretne wskazanie sprawcy czynu. Musi obejmować niezbędne elementy takie jak oznaczenie osoby oskarżonej pokrzywdzonej, określenie znamion przestępstwa, których sprawca się dopuścił. Czy można złożyć samemu prywatny akt oskarżenia?  Oczywiście, że tak. Najczęściej w…

 • zawiadomienie o przestępstwie
  blog

  Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

  Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?  Często do mojej kancelarii trafiają zapytania na temat tego, jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Pisemnie czy ustnie? Do prokuratora czy na policji? Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można oczywiście złożyć zarówno ustnie, jak i pisemnie. Przygotowując zawiadomienie pisemnie należy opisać gdzie i kiedy doszło do popełnienia przestępstwa. Należy również wskazać dane osoby, która zawiadamia. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kieruje się do prokuratury rejonowej właściwej z uwagi na popełnienie przestępstwa. Wyobraźmy sobie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku przestępstwa określonego w artykule 207 §1 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o przestępstwie znęcania się nad rodziną. Zawiadamiając należy wskazać, kto i nad jaką osobą popełnia przestępstwo oraz…

 • prywatny akt oskarżenia
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  poradnik pokrzywdzonego,  prawo karne

  Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

  Jak napisać prywatny akt oskarżenia? Jeżeli chcesz, aby zostało wszczęte postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, należy złożyć prywatny akt oskarżenia. Jak to zrobić? Gdzie go złożyć? Czy akt można sporządzić samodzielnie? Zapraszam do lektury! Kiedy wnosić akt oskarżenia? Przede wszystkim pamiętajmy, iż w przepisach polskiego prawa karnego istnieje kategoria pt. „przestępstwa prywatnoskargowe”. Prywatny akt oskarżenia możemy wnieść wyłącznie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Jakie są to sprawy? Otóż należą do nich sprawy dotyczące np. spowodowania lekkiego uszczerbku ciała, znieważenia, czy zniesławienia. Zapewne zastanawiasz się, czy możesz sam sporządzić taki akt oskarżenia? Otóż tak, możesz. Prywatny akt oskarżenia może zostać sporządzony samodzielnie lub przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. Należy oczywiście…

 • tryb ścigania
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  pomoc dla skazanego,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy Tryb ścigania zależny jest od skutku zachowania sprawcy i tego, jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła ofiara. W kodeksie określone są dwa tryby – prywatnoskargowy i publicznoskargowy. Może zdarzyć się tak, że to od woli pokrzywdzonego zależeć będzie, czy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.   Ciężki uszczerbek na zdrowiu W sytuacjach, gdy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następuje ściganie z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego i bez względu na relacje łączące obie strony. Średni uszczerbek na zdrowiu W przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu mamy kilka opcji. Gdy czyn został popełniony nieumyślnie, a pokrzywdzoną była osoba najbliższa, np. siostra, ściganie będzie odbywało się na…

 • Skrócenie kary ograniczenia wolności
  blog

  Skrócenie kary ograniczenia wolności – art. 83 k.k.

  Skrócenie kary ograniczenia wolności Kiedy możliwe jest skrócenie kary ograniczenia wolności? Przede wszystkim kara ta orzekana jest w wymiarze od miesiąca do 2 lat, jednakże możliwe jest jej skrócenie dzięki dzięki przewidzianej w art. 83 k.k instytucji skrócenia kary ograniczenia wolności. Na czym dokładnie to polega? Zapraszam do lektury. Skrócenie kary Oto, co mówią na ten temat przepisy: Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną. Skrócenie kary ograniczenia wolności – warunki Zatem, aby skrócenie kary było możliwe, muszą zostać spełnione warunki: Odbycie minimum połowy…

 • apelacja oskarżonego
  blog

  Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego

  Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego Skazanie bez rozprawy niewątpliwie jest dla oskarżonego pod wieloma względami bardzo korzystnym rozwiązaniem. Dzięki niemu postępowanie trwa krócej i często mamy do czynienia z niższym wymiarem kary. Jednakże należy w tym miejscu mieć na względzie art. 447 k.p.k, który ogranicza ewentualną apelację od wyroku wydanego na skutek uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k. Jak wygląda apelacja oskarżonego po dobrowolnym przyznaniu się do winy? Treść przepisu Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343. Innymi słowy, oskarżony nie będzie mógł kwestionować w…

 • niekaralność
  blog

  Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

  Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność Klienci niekiedy pytają mnie, czy korzystając z warunkowego umorzenia postępowania zachowuje się status osoby niekaranej. Jest to bardzo istotna kwestia, albowiem do wykonywania pewnych zawodów (np. nauczyciel) niekaralność jest niezbędna – niedopuszczalne jest nawet najlżejsze przestępstwo. Niekaralność – czym jest? Wraz ze skazaniem za popełnienie przestępstwa tracimy status osoby niekaranej. Zauważmy, że warunkowe umorzenie postępowania ma miejsce w drodze wydania wyroku. Jednocześnie podstawą tegoż umorzenia jest ustalenie, iż sprawca popełnił przestępstwo w sposób zawiniony. Przyjmuje się, że taki wyrok wyklucza domniemanie niewinności i tym samym potwierdza popełnienie przestępstwa. Zaświadczenie o niekaralności Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, status osoby niekaranej jest również zależny od tego, czy za…

 • Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia
  blog

  Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia – art 160 k.k.w.

  Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary zostało uregulowane w art. 77 i kolejnych Kodeksu karnego. Art. 80 kk mówi, że w przypadku zwolnienia czas, jaki pozostaje do odbycia kary, jest okresem próby. Co to znaczy? Otóż wówczas skazany ma obowiązek przestrzegać ustalonych warunków. W przeciwnym razie grozi mu powrót do zakładu karnego. Wyłącznie zachowania z tego okresu mogą być podstawą do odwołania zwolnienia – to, co zdarzyło się wcześniej lub później nie jest istotne. Odwołanie warunkowego zwolnienia – kiedy? Sytuacje, kiedy musi nastąpić odwołanie przedterminowego zwolnienia: 1. Popełnienie przestępstwa umyślnego, za które została prawomocnie orzeczona kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia…

Zadzwoń