apelacja oskarżonego
blog

Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego

Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego

Skazanie bez rozprawy niewątpliwie jest dla oskarżonego pod wieloma względami bardzo korzystnym rozwiązaniem. Dzięki niemu postępowanie trwa krócej i często mamy do czynienia z niższym wymiarem kary. Jednakże należy w tym miejscu mieć na względzie art. 447 k.p.k, który ogranicza ewentualną apelację od wyroku wydanego na skutek uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k. Jak wygląda apelacja oskarżonego po dobrowolnym przyznaniu się do winy?

Treść przepisu

Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343.

Innymi słowy, oskarżony nie będzie mógł kwestionować w apelacji ustaleń faktycznych, które posłużyły do wydania wyroku. Ponadto nie będzie mógł sprzeciwić się wysokości orzeczonej kary ani wnosić, iż nie zgadza się z treścią tego, co zostało wskazane przez prokuratora w akcie oskarżenia, nawet mając dowody i świadków.

Przyznanie się do winy

Dlaczego tak jest? Otóż wniosek z art. 335 k.p.k. jest uproszczoną formą aktu oskarżenia, która jest możliwa wyłącznie, gdy oskarżony przyzna się do popełnienia czynu i wyrazi zgodę na proponowany wymiar kary. Jeżeli zatem doszło do dobrowolnego przyznania się do winy, oskarżony wyjaśnił okoliczności zdarzenia i przystał na karę, nie jest potrzebne badanie prawidłowości tychże ustaleń.

Dzięki temu ograniczone jest umyślne przeciąganie postępowań. Takie rozwiązanie niesie ze sobą jednak pewne ryzyko. Jeśli oskarżony nie ma wsparcia doświadczonego pełnomocnika, może dojść do sytuacji, w której niewłaściwie zostanie ustalony stan faktyczny. W rezultacie oskarżony może otrzymać zbyt wysoką karę.

Należy zatem pamiętać, aby przy składaniu oświadczenia o wyrażaniu zgody na poddanie się instytucji z art. 33 k.p.k. mieć się na ostrożności.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat Apelacja Karna. Jak odwołać się od wyroku? Przykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń