prywatny akt oskarżenia
adwokat w sprawie karnej,  blog,  poradnik pokrzywdzonego,  prawo karne

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Jeżeli chcesz, aby zostało wszczęte postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, należy złożyć prywatny akt oskarżenia. Jak to zrobić? Gdzie go złożyć? Czy akt można sporządzić samodzielnie? Zapraszam do lektury!

Kiedy wnosić akt oskarżenia?

Przede wszystkim pamiętajmy, iż w przepisach polskiego prawa karnego istnieje kategoria pt. „przestępstwa prywatnoskargowe”. Prywatny akt oskarżenia możemy wnieść wyłącznie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Jakie są to sprawy? Otóż należą do nich sprawy dotyczące np. spowodowania lekkiego uszczerbku ciała, znieważenia, czy zniesławienia.

prywatny akt oskarżenia

Zapewne zastanawiasz się, czy możesz sam sporządzić taki akt oskarżenia? Otóż tak, możesz. Prywatny akt oskarżenia może zostać sporządzony samodzielnie lub przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. Należy oczywiście pamiętać, że pismo musi spełniać pewne wymogi formalne. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż w przypadku, gdy sąd stwierdzi braki formalne, nie będzie mógł nadać mu dalszego biegu. Oskarżyciel zostanie wezwany do poprawienia braków – będzie miał na to siedem dni.

Jak napisać akt oskarżenia?

W akcie należy wskazać: właściwy sąd (w okręgu którego popełniono przestępstwo), oskarżyciela i osobę oskarżoną (wraz z danymi), zarzucany czyn i uzasadnienie (czas i miejsce zdarzenia, opis zachowania oskarżonej osoby) oraz dowody, na których opieramy nasze oskarżenie. Dołóżmy starań, aby uzasadnienie nie pozostawiało wątpliwości co do winy osoby oskarżonej i wyrządzonej przez nią szkody. Pamiętajmy również, aby załączyć właściwą liczbę odpisów dla stron razem z załącznikami. Do aktu należy także dołączyć dowód zapłaty zryczałtowanej równowartości wydatków w wysokości 300 zł. Nie zapomnijmy również o dacie i podpisie.

Akt możemy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu, wysłać pocztą lub powierzyć tę czynność pełnomocnikowi.

Ponadto pamiętajmy, iż złożona na policji skarga (ustna lub pisemna) może zastąpić akt oskarżenia. Taka skarga przekazywana jest przez policję do odpowiedniego sądu.

Wynająć adwokata czy nie?

Sporządzanie aktu nie jest szczególnie skomplikowane, jednakże mimo wszystko warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Wówczas będziesz miał bowiem pewność, że akt został zredagowany poprawnie. Ponadto Twój pełnomocnik będzie Cię wspierał fachową wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie sprawy. Ponadto pamiętaj, że w przypadku wygranej sąd zasądzi od osoby oskarżonej zwrot kosztów postępowania, co oznacza, że wydatek poniesiony na wynajęcie pełnomocnika Ci się zwróci.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat Art. 207 kk Odpowiedź na akt oskarżenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń