Oszustwo – art. 286 kk
adwokat w sprawie karnej,  blog,  dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przestępstwa gospodarcze,  przestępstwa z kodeksu karnego

Oszustwo – art. 286 kk

Oszustwo jako przestępstwo w kodeksie karnym

Oszustwo – art. 286 kk. Czym jest oszustwo? Otóż jest to przestępstwo (również znane jako wyłudzenie), któremu poświęcony jest art. 286 § 1 kodeksu karnego. Przede wszystkim należy pamiętać, że istnieje wiele sposobów popełnienia tego przestępstwa. Aby możliwe było skazanie sprawcy, trzeba spełnić pewne warunki.

Oszustwo – art. 286 kk

Oszustwo – art. 286 § kodeksu karnego

Co umożliwia zarzucenie przestępstwa?

1. Doprowadzenie osoby fizycznej lub do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przy czym należy pamiętać, że ta osoba nie musi być właścicielem tego mienia – chodzi o to, żeby mogła nim zarządzać.

2. Sposób działania sprawcy. Otóż sprawca może wprowadzić w błąd, a zatem celowo wywołać niezgodny z prawdą obraz rzeczywistości, np. przekonać, że kopia danego przedmiotu jest oryginałem). Ponadto może dojść do wyzyskania błędu pokrzywdzonego, co oznacza, że wykorzystuje się fakt, iż dana osoba ma mylne przekonanie na temat danych okoliczności (np. sprawca przestępstwa przekonał ofiarę, że wykonuje dany zawód, narażając go na poniesienie kosztów). Możemy mieć również do czynienia z wyzyskaniem niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Innymi słowy, sprawca wykorzystuje fakt, iż pokrzywdzony nie rozumie swojego postępowania (np. z powodu wieku, choroby).

Oszustwo – art. 286. Odpowiedzialność karna

Aby przypisać te zachowania sprawcy, pokrzywdzony musi być doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Co to oznacza? Otóż pokrzywdzony co prawda działa samodzielnie, lecz czyni to pod wpływem zachowania sprawcy.

Ponadto należy pamiętać, że sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (zwiększenie majątku lub zmniejszenie długów).

Zatem reasumując, aby uznać działanie za oszustwo, zamiarem sprawcy musi być wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie pokrzywdzonego, umotywowane osiągnięciem korzyści majątkowej. Należy podkreślić, że sprawca musi okazywać ten zamiar i motyw w trakcie swoich działań.

Wyłudzenie

Możemy mieć również do czynienia z przestępstwem gospodarczym. Jednym z częstszych jest wyłudzenie. Dochodzi do niego, gdy sprawca pożycza pieniądze i nie chce ich spłacić.

Istotne jest to, że trzeba udowodnić stan psychiki sprawcy w chwili zawarcia danej umowy i to, że już wtedy nie miał zamiaru jej wykonać. Jest to bardzo trudne, a konieczne do skazania sprawcy. Jak to zrobić? Należy dysponować konkretnymi dowodami. Tak, dowody są kluczowe w każdej sprawie…

Oszustwo – art. 286 kk. Co za nie grozi?

Za podstawowe przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kara 2 lat lub grzywny grozi wówczas, gdy popełnione zostaje przestępstwo mniejszej wagi (zależne od wartości mienia).

Za oszustwo w przypadku większego mienia grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Czy możliwe jest złagodzenie kary? Tak, jeżeli sprawca dobrowolnie naprawił szkodę (w całości lub w znacznej części). W tym pierwszym przypadku może nawet dojść do sytuacji, iż sąd zdecyduje o odstąpieniu od wymierzania kary.

Artykuł 286 kk

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Tej samej karze podlega ten, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń