• prywatny akt oskarżenia
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  poradnik pokrzywdzonego,  prawo karne

  Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

  Jak napisać prywatny akt oskarżenia? Jeżeli chcesz, aby zostało wszczęte postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, należy złożyć prywatny akt oskarżenia. Jak to zrobić? Gdzie go złożyć? Czy akt można sporządzić samodzielnie? Zapraszam do lektury! Kiedy wnosić akt oskarżenia? Przede wszystkim pamiętajmy, iż w przepisach polskiego prawa karnego istnieje kategoria pt. „przestępstwa prywatnoskargowe”. Prywatny akt oskarżenia możemy wnieść wyłącznie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Jakie są to sprawy? Otóż należą do nich sprawy dotyczące np. spowodowania lekkiego uszczerbku ciała, znieważenia, czy zniesławienia. Zapewne zastanawiasz się, czy możesz sam sporządzić taki akt oskarżenia? Otóż tak, możesz. Prywatny akt oskarżenia może zostać sporządzony samodzielnie lub przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. Należy oczywiście…

 • tryb ścigania
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  pomoc dla skazanego,  przebieg postępowania karnego,  Uncategorized

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy

  Stopień uszkodzenia ciała a tryb ścigania sprawcy Tryb ścigania zależny jest od skutku zachowania sprawcy i tego, jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła ofiara. W kodeksie określone są dwa tryby – prywatnoskargowy i publicznoskargowy. Może zdarzyć się tak, że to od woli pokrzywdzonego zależeć będzie, czy sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.   Ciężki uszczerbek na zdrowiu W sytuacjach, gdy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następuje ściganie z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego i bez względu na relacje łączące obie strony. Średni uszczerbek na zdrowiu W przypadku średniego uszczerbku na zdrowiu mamy kilka opcji. Gdy czyn został popełniony nieumyślnie, a pokrzywdzoną była osoba najbliższa, np. siostra, ściganie będzie odbywało się na…

 • paserstwo nieumyślne
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  przestępstwa z kodeksu karnego,  Uncategorized

  Czym jest paserstwo nieumyślne?

  Paserstwo nieumyślne Istotny jest artykuł 292. Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ten, kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje i pomaga w ukryciu, podlega… No właśnie, jakiej karze podlega wówczas sprawca? Klienci często pytają się: „Pani Mecenas, czy pójdę do więzienia za paserstwo nieumyślne z artykułu 292. Kodeksu karnego?”. Tak, oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pójdziesz do więzienia. Ale zatrzymaj się, złap oddech i posłuchaj. Rodzaj kary Jest kilka możliwości. Przede wszystkim grzywna, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Zwrócimy również uwagę…

 • paserstwo
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Paserstwo – art. 291 k.k.

  Kiedy będę oskarżony o paserstwo?  Niniejszy wpis mówi o paserstwie. Kiedy będę oskarżony o paserstwo? Mówiłam już wielokrotnie o paserstwie nieumyślnym i taką też strategię można przyjąć w niektórych sprawach – wówczas wymiar kary jest niższy. Patrząc na artykuł 291. kodeksu karnego należy się zastanowić nad jedną ważną rzeczą – czy działałeś umyślnie czy też nie. Postępowanie karne Pamiętaj, że w postępowaniu karnym każdy element ma znaczenie. Wszystko zaczyna się już na pierwszym etapie pt. wezwanie na policję. Możesz spotkać takie sformułowanie jak „jesteś wezwany jako świadek”. To tylko sformułowanie, niemniej jednak i tak za jakiś czas będziesz osobą podejrzaną, później oskarżoną, a w końcu skazaną. Wobec tego należy ustalić…

 • Współsprawstwo a pomocnictwo
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo

  Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo Współsprawstwo a pomocnictwo. Sprawy karne zawsze są trudne, albowiem dostarczają dużo emocji. Należy w pierwszej kolejności zastanowić się, kiedy mamy do czynienia ze współsprawstwem. Generalnie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub osobami dopuszcza się czynu zabronionego. Dlatego też konstrukcja ta pozwala przypisać odpowiedzialność karną każdej osobie za to, co zrobiła. Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo Przede wszystkim zwróćmy uwagę na porozumienie. Istotne jest, żeby te osoby miały wspólną wizję porozumienia i chęć popełnienia danego przestępstwa. Oczywiście może być to przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne. Jednakże warto pamiętać, że każdy ze sprawców odpowiada w granicach własnego zamiaru…

 • Jaki sąd w sprawie karnej
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego

  Jaki sąd w sprawie karnej?

  Jaki sąd w sprawie karnej? Jaki sąd w sprawie karnej? Często zastanawiamy się, jaki sąd będzie decydował o wyroku w sprawie karnej. Dlaczego niektóre sprawy są w Sądzie Rejonowym, a niektóre w Sądzie Okręgowym? A zatem w Sądzie Okręgowym są sprawy o większej wadze przestępstw. Przede wszystkim Sąd Okręgowy rozstrzyga sprawę, w której mamy do czynienia ze zbrodnią, czyli czynem zabronionym i zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 lat w górę. Jaki sąd w sprawie karnej? Zbrodnia Mówimy tutaj o zbrodni zabójstwa, zamachu stanu, zamachu na życie prezydenta, pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, handlu ludźmi, fałszowaniu pieniędzy. Zbrodnią jest również przestępstwo określone w artykule 53 ust. 2. ustawy o przeciwdziałaniu…

 • przedawnienie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  pomoc dla skazanego

  Przedawnienie przestępstwa – ustanie karalności

  Przedawnienie przestępstwa – ustanie karalności „Już mnie za to nie skarzą, już się nie boję, bo przecież kara się przedawniła”. Często zastanawiamy się, czy po kilku latach ktoś może do nas zapukać i powiedzieć, że jesteśmy o coś oskarżeni? Kiedy następuje przedawnienie karalności? Zwróćmy uwagę przede wszystkim na pierwsze podstawy, a później państwu wytłumaczę krok po kroku, o co chodzi. Kilka słów o występku Przede wszystkim najważniejszy jest artykuł 101 §1 kodeksu karnego, który właśnie mówi, w jakich sytuacjach następuje przedawnienie. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na występki. Występek to sytuacja, w której kara nie przekracza trzech lat – wówczas przedawnienie karalności następuje po upływie pięciu lat. Zwróćmy również uwagę,…

 • podżeganie
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Co to jest podżeganie?

  Co to jest podżeganie? Często słyszymy słowo to słowo, ale czy na pewno jesteśmy świadomi jego znaczenia? Czy możemy być oskarżeni o podżeganie? Często dostaje takie zapytania, więc zacznijmy od początku. Czy grozi za nie kara? Tak. Karę wymierza się w granicach przewidzianych dla sprawstwa. Zdziwiony? Podżegacz odpowiada w granicach swojej umyślności niezależnie od odpowiedzialności sprawcy bezpośredniego. Jednakże on również ponosi odpowiedzialność. Tak, albowiem podżeganie to jedna z form popełnienia przestępstwa. Na czym ono dokładnie polega? Najczęściej na nakłanianiu kogoś do dokonania czynu zabronionego (np. zlecenie zabójstwa, pobicia, kradzieży). Pamiętajmy również, iż niniejsze przestępstwo możemy popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. A zatem kary nie ponosi tylko sprawca, ale również ten,…

 • kara ograniczenia wolności
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Co to znaczy kara ograniczenia wolności?

  Co to znaczy kara ograniczenia wolności? Często zastanawiamy się, co to znaczy kara ograniczenia wolności. Jest to przede wszystkim rodzaj kary. Mówimy tutaj o karze pracy na cele społeczne. Czy kiedykolwiek widziałeś osobę, która sprzątała na ulicy i zastanawiałeś się, kim ona jest? Być może właśnie to osoba, która odbywa karę ograniczenia wolności. Karę ograniczenia wolności wymierza się w określonych terminach, np. od miesiąca do najdłużej dwóch lat. A zatem kara ograniczenia wolności może trwać nawet dwa lata. Tak, możesz sprzątać ulice przez dwa lata. Jednakże zacznijmy od początku i ustalmy, w czym jest problem. Jaki jest cel kary ograniczenia wolności? W wypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary lub wymierzenia kary jej…

 • Oszustwo – art. 286 kk
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  prawo karne,  przestępstwa gospodarcze,  przestępstwa z kodeksu karnego

  Oszustwo – art. 286 kk

  Oszustwo jako przestępstwo w kodeksie karnym Oszustwo – art. 286 kk. Czym jest oszustwo? Otóż jest to przestępstwo (również znane jako wyłudzenie), któremu poświęcony jest art. 286 § 1 kodeksu karnego. Przede wszystkim należy pamiętać, że istnieje wiele sposobów popełnienia tego przestępstwa. Aby możliwe było skazanie sprawcy, trzeba spełnić pewne warunki. Oszustwo – art. 286 § kodeksu karnego Co umożliwia zarzucenie przestępstwa? 1. Doprowadzenie osoby fizycznej lub do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przy czym należy pamiętać, że ta osoba nie musi być właścicielem tego mienia – chodzi o to, żeby mogła nim zarządzać. 2. Sposób działania sprawcy. Otóż sprawca może wprowadzić w błąd, a zatem celowo wywołać niezgodny z prawdą obraz rzeczywistości,…

Zadzwoń