paserstwo
adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

Paserstwo – art. 291 k.k.

Kiedy będę oskarżony o paserstwo? 

Niniejszy wpis mówi o paserstwie. Kiedy będę oskarżony o paserstwo? Mówiłam już wielokrotnie o paserstwie nieumyślnym i taką też strategię można przyjąć w niektórych sprawach – wówczas wymiar kary jest niższy. Patrząc na artykuł 291. kodeksu karnego należy się zastanowić nad jedną ważną rzeczą – czy działałeś umyślnie czy też nie.

Postępowanie karne

Pamiętaj, że w postępowaniu karnym każdy element ma znaczenie. Wszystko zaczyna się już na pierwszym etapie pt. wezwanie na policję. Możesz spotkać takie sformułowanie jak „jesteś wezwany jako świadek”. To tylko sformułowanie, niemniej jednak i tak za jakiś czas będziesz osobą podejrzaną, później oskarżoną, a w końcu skazaną. Wobec tego należy ustalić krok po kroku działanie. Dodatkowo musisz mieć zapewnione podstawowe informacje i bardzo dobrą obronę karną, abyś już od początku do końca miał ułożoną strategię sądową. Zacznijmy od początku.

paserstwo

Kara za paserstwo

Artykuł 291. kodeksu karnego mówi o tym, że kto rzecz używaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, wówczas podlega karze. I tutaj musimy się zatrzymać. Jaka kara grozi za paserstwo umyślne? W odróżnieniu od paserstwa nieumyślnego sąd ustawodawca nie przewidział kary ograniczenia wolności ani kary grzywny. W przypadku paserstwa umyślnego mamy jeden rodzaj kary – karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

Zwróćmy również uwagę na §2. artykuł 291. kodeksu karnego, który mówi o tym, że w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czym jest paserstwo?

Zastanawiasz się, co to znaczy przestępstwo paserstwa? Musimy to rozdzielić na cztery kategorie. Może to być nabycie rzeczy albo pomoc w zbyciu rzeczy. Inna kategoria to sytuacja, w której ktoś przyjmuje rzecz albo pomaga w ukryciu rzeczy.

Pamiętajmy również, iż rzecz to także ruchomość jak i nieruchomość. Musimy również pamiętać o wartości, albowiem może okazać się, że nie będziemy objęci kodeksem karnym, a kodeksem wykroczeń zgodnie z artykułem 122. kodeksu wykroczeń. Jeżeli zatem rzecz jest o wartości, która nie przekracza jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, wówczas nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz z wykroczeniem. Dlatego istotne i kluczowe jest ustalenie, jaka jest wartość danej rzeczy.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń