Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia
blog

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia – art 160 k.k.w.

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary zostało uregulowane w art. 77 i kolejnych Kodeksu karnego.

Art. 80 kk mówi, że w przypadku zwolnienia czas, jaki pozostaje do odbycia kary, jest okresem próby. Co to znaczy? Otóż wówczas skazany ma obowiązek przestrzegać ustalonych warunków. W przeciwnym razie grozi mu powrót do zakładu karnego. Wyłącznie zachowania z tego okresu mogą być podstawą do odwołania zwolnienia – to, co zdarzyło się wcześniej lub później nie jest istotne.

Odwołanie warunkowego zwolnienia – kiedy?

Sytuacje, kiedy musi nastąpić odwołanie przedterminowego zwolnienia:

1. Popełnienie przestępstwa umyślnego, za które została prawomocnie orzeczona kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia w jej wykonaniu. Jeśli czyn lub jego część będzie popełniony w okresie próby, wówczas do skazania lub uprawomocnienia się wyroku może dojść po tym okresie. Sprawca musi popełnić przestępstwo umyślne. To, za jakie przestępstwo odbywał karę, jest nieistotne.

2. Rażące naruszenie porządku prawnego poprzez przemoc albo groźby bezprawnej w stosunku do osoby najbliższej lub osoby małoletniej, mieszkającej razem ze sprawcą. Dotyczy to osób zwolnionych za powyższe przestępstwo. Fakt stosowania przemocy lub groźby nie wymaga stwierdzenia prawomocnym wyrokiem. Sąd oceni samodzielnie, czy sprawca dopuścił się rażącego naruszenia porządku prawnego.

Jednocześnie nie zawsze będzie to podstawa do odwołania zwolnienia. Aby było to możliwe, wżycie przemocy lub groźby bezprawnej musi stanowić rażące naruszenie porządku prawnego. Dlaczego? Albowiem nie każde naruszenie ma charakter rażący. Naruszenie musi być oczywiste, ewidentne.

Co zrobić, gdy nie chcemy odwołania zwolnienia?

Przekonanie sądu, aby pozostawić skazanego na wolności, jest oczywiście możliwe. Sąd ma czasami tzw. luz decyzyjny i wówczas mocnymi argumentami mamy szansę na uzyskanie tego, co chcemy. Możliwe jest to w sytuacji, gdy doszło do innego rodzaju rażącego naruszenia porządku.

Jakie to zachowania? Otóż według kodeksu są to popełnienie przestępstwa oraz uchylanie się przez skazanego od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych.

Naruszenie porządku prawnego oznacza naruszenie powszechnie obowiązujących zasad (szczególnie tych, które są przewidziane przez prawo karne oraz wykroczeń).

Zatem jeżeli sprawca uchyla się od tych obowiązków, sąd ma podstawę, aby odwołać zwolnienie. Co oznacza uchylenie? Jest to sytuacja, gdy skazany z własnej woli nie wykonuje obowiązków, mając obiektywne możliwości, aby to robić. Oznacza to, że mamy do czynienia z zachowaniem zawinionym. W związku z tym np. pobyt w szpitalu nie będzie kwalifikowany jako uchylanie się, gdyż jest to niezawinione.

Procedura odwołania

Decyzja zostaje podjęta przez sąd penitencjarny na posiedzeniu. Może w nim uczestniczyć skazany i jego obrońca. Wówczas istnieje możliwość przekonania sądu, aby pozostawił skazanego na wolności. Jednocześnie pamiętajmy, iż w przypadku niepowodzenia, skazany nie traci szansy na to, aby pozostać na wolności.

 

Przeczytaj więcej:

Przerwa w odbywaniu kary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń