• wyrok
  blog

  Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

  Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne Procedura Postępowanie składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Pierwsze prowadzi prokuratura i/lub policja, zaś drugie sąd. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż to, na jakim etapie znajduje się sprawa, ma znaczenie w kwestii procedury wydawania wyroku. Sąd może w postępowaniu sądowym wydać wyrok, który warunkowo umarza postępowania karne. Może to zrobić na wniosek oskarżyciela, oskarżonego lub jego obrońcy, albo z własnej inicjatywy. Możliwe jest jednak zainicjowanie wydania wyroku już w trakcie trwania postępowania przygotowawczego. Jest to możliwe, gdy kończąc postępowania przygotowawcze prokurator wniesie do sądu właściwy wniosek. Ważne – może to zrobić wyłącznie prokurator, a my możemy najwyżej wystąpić do prokuratora z…

 • Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego
  instytucje prawa karnego,  pomoc dla skazanego,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  przestępstwa z kodeksu karnego

  Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego

  Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego Jak rozumieć pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego? Często zastanawiamy się, jak ułożyć strategię procesową i co zrobić, żeby skutki odpowiedzialności karnej były jak najmniej dotkliwe. Wobec tego chciałabym państwu opowiedzieć o kilku możliwościach na mocy kodeksu karnego, dzięki którym być może będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia. Zgodnie z artykułem 68. Kodeksu karnego sąd podejmuje – i to jest istotna okoliczność – obligatoryjnie postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Wobec tego należy zauważyć, co to znaczy próba i warunkowe umorzenie. Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego – O czym trzeba wiedzieć? Zacznijmy zatem od początku, a więc od warunkowego umorzenia…

 • udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej
  blog

  Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

  Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej Jest impreza, wszyscy piją alkohol. Pijany gość prosi nas o kluczyki do samochodu, ponieważ chce jechać do sklepu po alkohol. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić. Sami chcemy się napić, wobec czego udostępniamy swój samochód i twierdzimy, że przecież nic nam nie grozi. W końcu to nie my w razie czego popełnimy przestępstwo, tylko ktoś inny. Czy rzeczywiście za udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej nic nam nie grozi? Odpowiedzialność karna za udostępnienie pojazdu Otóż jest to mylne przekonanie, albowiem są sytuacje, w których i ty możesz ponieść odpowiedzialność. I mówię tu o odpowiedzialności karnej, nie tylko odpowiedzialności emocjonalnej. Jeżeli zdarzyłoby się, że sprawca zabiłby dziecko, wówczas pewnie jako…

 • wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności
  blog

  Kiedy można wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności?

  Kiedy można wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na artykuł 65a Kodeksu karnego wykonawczego. Ustawodawca bowiem przyjmuje sytuacje, w których jest możliwość, aby wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Zatem należy zwrócić uwagę na zwrot „możliwe”. Ustawodawca zatem nie określa sytuacji, w których nie jest możliwe zastosowanie wstrzymania kary, co daje otwarty katalog możliwości. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do lektury! Oświadczenie skazanego Jedynym kryterium jest złożenie pisemnego oświadczenia o podjęciu odbycia kary ograniczenia wolności i poddaniu się rygorowi z nią związanemu. Dodatkowo można przyjąć, iż złożenie przez skazanego stosownego oświadczenia najlepiej w formie pisemnej będzie skutkowało wstrzymaniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Jednakże decyzja w…

 • udostępnienie pojazdu
  blog

  Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień – wykroczenie z art. 96 § 1 pkt 2 k.w.

  Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień – wykroczenie z art. 96 § 1 pkt 2 k.w.  Sprawy karne najczęściej kosztują nas bardzo dużo. I nie mówię tutaj o finansach, ale przede wszystkim o stanie emocjonalnym i stresie, który jest związany z prowadzeniem spraw karnych. Bardzo często zdarzają się wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a w szczególności wtedy, kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu. Powstaje wówczas pytanie – co grozi za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem? Sprawa się komplikuje, kiedy okoliczności wychodzą na jaw, a zatem gdy są dowody wskazujące na to, że ktoś udostępnił pojazd mechaniczny osobie bez uprawnień. Udostępnienie pojazdu – wykroczenie Zatem udostępnienie pojazdu osobie,…

 • zatarcie skazania
  blog

  Zatarcie skazania – ważne dla Ciebie skutki

  Przestępstwa karne Zatarcie skazania. Niekiedy na skazanie czeka się latami. Zastanawiamy się, kiedy w końcu nastąpi ten czas… Wszystko zależy od tego, jaki był wymiar kary. Jeżeli masz dokumenty w sprawie, to zwróć uwagę, jaką karę dostałeś. Kara w zawieszeniu i umorzenie warunkowe Jeżeli została wobec ciebie orzeczona kara w zawieszeniu albo umorzenie warunkowe, wówczas zatarcie następuje po sześciu miesiącach od okresu, w którym upłynął okres próby. Jest to bardzo ważne i myślę również, że najbardziej satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Zatarcie jest bardzo krótkie, bo trwa tylko sześć miesięcy. Istotne jest właśnie, że liczy się ten okres od upływu okresu próby – niektórzy niekiedy mylnie uznają, że od dnia popełnienia przestępstwa. Tak…

 • paserstwo nieumyślne
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa,  przestępstwa z kodeksu karnego,  Uncategorized

  Czym jest paserstwo nieumyślne?

  Paserstwo nieumyślne Istotny jest artykuł 292. Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ten, kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje i pomaga w ukryciu, podlega… No właśnie, jakiej karze podlega wówczas sprawca? Klienci często pytają się: „Pani Mecenas, czy pójdę do więzienia za paserstwo nieumyślne z artykułu 292. Kodeksu karnego?”. Tak, oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pójdziesz do więzienia. Ale zatrzymaj się, złap oddech i posłuchaj. Rodzaj kary Jest kilka możliwości. Przede wszystkim grzywna, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Zwrócimy również uwagę…

 • paserstwo
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Paserstwo – art. 291 k.k.

  Kiedy będę oskarżony o paserstwo?  Niniejszy wpis mówi o paserstwie. Kiedy będę oskarżony o paserstwo? Mówiłam już wielokrotnie o paserstwie nieumyślnym i taką też strategię można przyjąć w niektórych sprawach – wówczas wymiar kary jest niższy. Patrząc na artykuł 291. kodeksu karnego należy się zastanowić nad jedną ważną rzeczą – czy działałeś umyślnie czy też nie. Postępowanie karne Pamiętaj, że w postępowaniu karnym każdy element ma znaczenie. Wszystko zaczyna się już na pierwszym etapie pt. wezwanie na policję. Możesz spotkać takie sformułowanie jak „jesteś wezwany jako świadek”. To tylko sformułowanie, niemniej jednak i tak za jakiś czas będziesz osobą podejrzaną, później oskarżoną, a w końcu skazaną. Wobec tego należy ustalić…

 • Współsprawstwo a pomocnictwo
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego,  kary za przestępstwa

  Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo

  Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo Współsprawstwo a pomocnictwo. Sprawy karne zawsze są trudne, albowiem dostarczają dużo emocji. Należy w pierwszej kolejności zastanowić się, kiedy mamy do czynienia ze współsprawstwem. Generalnie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub osobami dopuszcza się czynu zabronionego. Dlatego też konstrukcja ta pozwala przypisać odpowiedzialność karną każdej osobie za to, co zrobiła. Sprawa karna – współsprawstwo a pomocnictwo Przede wszystkim zwróćmy uwagę na porozumienie. Istotne jest, żeby te osoby miały wspólną wizję porozumienia i chęć popełnienia danego przestępstwa. Oczywiście może być to przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne. Jednakże warto pamiętać, że każdy ze sprawców odpowiada w granicach własnego zamiaru…

 • Jaki sąd w sprawie karnej
  adwokat w sprawie karnej,  blog,  instytucje prawa karnego

  Jaki sąd w sprawie karnej?

  Jaki sąd w sprawie karnej? Jaki sąd w sprawie karnej? Często zastanawiamy się, jaki sąd będzie decydował o wyroku w sprawie karnej. Dlaczego niektóre sprawy są w Sądzie Rejonowym, a niektóre w Sądzie Okręgowym? A zatem w Sądzie Okręgowym są sprawy o większej wadze przestępstw. Przede wszystkim Sąd Okręgowy rozstrzyga sprawę, w której mamy do czynienia ze zbrodnią, czyli czynem zabronionym i zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 lat w górę. Jaki sąd w sprawie karnej? Zbrodnia Mówimy tutaj o zbrodni zabójstwa, zamachu stanu, zamachu na życie prezydenta, pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, handlu ludźmi, fałszowaniu pieniędzy. Zbrodnią jest również przestępstwo określone w artykule 53 ust. 2. ustawy o przeciwdziałaniu…

Zadzwoń