Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego
instytucje prawa karnego,  pomoc dla skazanego,  prawo karne,  przebieg postępowania karnego,  przestępstwa z kodeksu karnego

Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Jak rozumieć pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego? Często zastanawiamy się, jak ułożyć strategię procesową i co zrobić, żeby skutki odpowiedzialności karnej były jak najmniej dotkliwe.

Wobec tego chciałabym państwu opowiedzieć o kilku możliwościach na mocy kodeksu karnego, dzięki którym być może będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia.

Zgodnie z artykułem 68. Kodeksu karnego sąd podejmuje – i to jest istotna okoliczność – obligatoryjnie postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Wobec tego należy zauważyć, co to znaczy próba i warunkowe umorzenie.

Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego – O czym trzeba wiedzieć?

Zacznijmy zatem od początku, a więc od warunkowego umorzenia postępowania. Przede wszystkim zawsze można złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z kodeksem karnym warunkowe umorzenie postępowanie to instytucja, polegająca na warunkowym wstrzymaniu reakcji karnej za przestępstwo. Zatem postępowanie wobec sprawcy wstrzymuje się na etapie postępowania przygotowawczego, zanim dojdzie do publicznej rozprawy i skazania.

Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Kiedy jest możliwe?

Jednakże musimy pamiętać, że nie zawsze warunkowe umorzenie jest możliwe. Przede wszystkim istotne jest, z jakiego artykułu mamy ponieść odpowiedzialność. Ważne, aby przestępstwo nie było zagrożone karą przekraczającą pięć lat pozbawienia wolności. O tym mówi artykuł 66. kodeksu karnego. Są również inne ważne okoliczności konieczne do tego, aby móc orzec warunkowe umorzenie postępowania. Przede wszystkim sprawca nie może być wcześniej karany za przestępstwo umyśle. Zwróćmy uwagę, iż jeżeli było to przestępstwo nieumyślne, wtedy nie ma to znaczenia. Istotne jest również, aby wina i szkodliwość czynu nie były znaczne.

Dodatkowo okoliczności w sprawie nie mogą budzić wątpliwości. Co to znaczy? Przede wszystkim jest istotne, aby organy ścigania i sąd nie miały wątpliwości co do tego, jak doszło do popełnienia niniejszego przestępstwa. Zatem jeżeli przyznajemy się i opowiadamy niniejsze zdarzenie, wówczas zyskujemy dość dużo. Dodatkowo istotna jest postawa sprawcy. Przede wszystkim postawa sprawcy musi być właściwa, aby sposób zachowania nie budził podejrzeń. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że sąd musi być przekonany, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie dalej przestrzegał porządek prawny i są duże szanse, że nigdy nie popełni przestępstwa.

Pojęcie warunkowego umorzenia postępowania karnego – Okres próby

Dodatkowo należy wskazać, iż zawsze zostaje określony okres próby np. od roku do trzech lat. Wówczas mniejszy okres biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Dodatkowo należy wskazać, iż umarzając warunkowo postępowanie karne sąd może zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części. Ponadto mogą być dodatkowe ograniczenia i obowiązki związane z warunkowym umorzeniem postępowania, np. dozór kuratora, informowanie sądu o przebiegu okresu próby, przeproszenie pokrzywdzonego, wstrzymanie się od kontaktowania z jakąś osobą np. pokrzywdzoną.

Czy to dobre rozwiązanie?

Osobiście uważam, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania jest świetną możliwością, aby uchronić się przed odpowiedzialnością. Dlatego w pierwszej kolejności jeżeli jesteś osobą dotychczas niekaraną, należy w tym obszarze zastanowić się, czy masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania. Przede wszystkim pamiętaj, że skutkiem tego jest wydanie przez sąd wyroku, ale nie skazującego sprawcę przestępstwa. Pamiętajmy również, iż z wnioskiem o warunkowe umorzenie może wystąpić prokurator, ale także sam oskarżony (bądź za pośrednictwem swojego obrońcy).

Podsumowanie

Reasumując – istnieją pewne okoliczności, które są przesłankami do warunkowego umorzenia. Zatem, aby przestępstwo nie było zagrożone wyższą karą niż pięć lat, niekaralność, wina i okoliczności w sprawie powinny być wyjaśniające, zaś postawa sprawcy nie budzić wątpliwości. W przypadku pytań zapraszam cię do kontaktu.

 

Przeczytaj więcej:

Adwokat sprawa karna🕙🕙🕙

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń