blog

Jak skarżyć tymczasowe aresztowanie ?

Tymczasowe aresztowanie

tymczasowe aresztowanie. Przepisu art. 249 § 1 k.p.k., poprzez błędne przyjęcie, że niestosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego uniemożliwi prawidłowy tok postępowania w sprawie, gdyż obawa matactwa ze strony podejrzanej jest realna, zwłaszcza, że śledztwo znajduje się na początkowym etapie i nie utrwalono jeszcze wszystkich dowodów niezbędnych dla wykazania sprawstwa podejrzanej, podczas gdy postawa podejrzanej w żaden sposób nie uza-sadnia przypuszczenia, że będzie on w bezprawny sposób wpływał na prowadzone śledztwo;

Treść przepisu brzmi:

• Przepisu art. 258 § 2 k.p.k., poprzez błędne przyjęcie, iż wobec  XXX znajduje zastosowanie norma tego przepisu, mianowicie, że stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego jest uzasadnione ze względu na surowość grożącej jej kary;

Treść przepisu brzmi:

• Przepisu art. 251 § 3 KPK i art. 257 § 1 KPK poprzez brak – w uzasad-nieniu zaskarżonego postanowienia – wyjaśnienia dlaczego nie uznano za wystarczające zastosowanie innego środka zapobiegawczego oraz wska-zanie na okoliczności, które świadczą o istnieniu zagrożeń dla prawidło-wego toku postępowania, podczas gdy przepis ten wymaga, a zarówno postawa podejrzanej, jak i etap postępowania przygotowawczego pozwala-ją na przyjęcie, iż w pełni wystarczające jest zastosowanie innych środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym;

Konieczne są wnioski – Czyli nasze żądania

 

Przykładowe :

  • pieniądze – poręczenie majątkowe
  • dozór Policji
  • zakaz wjazdu z kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu uprawiającego do przekroczenia granicy.
  • zakaz kontaktowania się
  • zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość 100 metrów, jak również nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania.

 

One Comment

  • eetkamerset

    Tymczasowe aresztowanie moze byc zastosowane tylko wowczas, gdy istnieja dowody swiadczace o popelnieniu przez ciebie przestepstwa oraz zachodza przeslanki tymczasowego aresztowania (zachodzi obawa ucieczki, obawa zniszczenia dowodow, obawa popelnienia przestepstwa). Do tymczasowego aresztowania wymagana jest zgoda sadu (aresztowania dokonuja funkcjonariusze wydzialu dochodzeniowego), chyba ze zostales ujety na goracym uczynku przestepstwa lub zachodzi bezposrednie niebezpieczenstwo popelnienia przestepstwa) Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydaje sad, a tymczasowo aresztowanego umieszcza sie w zakladzie karnym. Wydzial dochodzeniowy policji moze zatrzymac cie na okres nieprzekraczajacy 48 godzin, a nastepnie niezwlocznie przekazac do dyspozycji sadu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń