blog

Przestępstwo skarbowe art. 76 § 1 i 2 k.k.s🏨🏨

Przestępstwo skarbowe przewidziane w art. 76 § 1 i 2 k.k.s. ma charakter umyślny.

„podając dane niezgodne ze stanem rzeczywistym wprowadza w błąd określony organ podatkowy”.

Przestępstwo skarbowe art. 76 § 1 i 2 k.k.s.

Oznacza to, że aby przypisać danej osobie popełnienie tego czynu należy wykazać jej, że podając dane niezgodne ze stanem rzeczywistym chciała wprowadzić w błąd określony organ podatkowy, narażając na nienależny zwrot podatku naliczonego albo przewidując realną możliwość wprowadzenia w błąd określonego organu podatkowego.

Najważniejsze jest czy faktura była rzetelna czy nie ?

W każdej sprawie Sąd ocenia czy z taką sytuacją mamy do czynienia.

Niestety zdarzają się Sytuacje, iż akt oskarżenia jest nieprawidłowy.

Często udaje nam się uniewinnić oskarżonego.

Najważniejsze czy faktury  Faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje sprzedaży towarów, a zatem nie były nierzetelne?

To pytanie do Ciebie i na podstawie tego można ustalić linię obrony.

Przestępstwo skarbowe art. 76 § 1 i 2 k.k.s.

Omawiane przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, tj. zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym.

Pamiętajmy, iż przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Przestępstwo skarbowe art. 76 § 1 i 2 k.k.s.

Zgodnie z art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej (ustawa z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U z. 2017, poz. 201 ze zm., dalej „Op”) czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)

Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę w szczególności występowanie nieuzasadnionego dzielenia operacji lub angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania. (art. 119c Op).

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń