blog

Uniewinnienie Sprawa Karna Adwokat radzi

Sprawa Karna Adwokat

Sprawa Karna Adwokat radzi. Co zrobić ? Sprawa Karna zaskoczyła ?

Prokurator wystosował wobec Ciebie akt oskarżenia ?Czujesz się niewinny  ? Chcesz udowodnić swoją niewinność ?

W pierwszej kolejności jest postępowanie przygotowawcze…

A następnie- Akt Oskarżenia.

Tak, obowiązkiem organów procesowych jest ustalenie faktów istotnych dla orzeczenia.

Materiał dowodowy musi być pełny i pozwolić na trafne zastosowania prawa karnego materialnego.

Sprawa Karna Adwokat

Przypisanie oskarżonemu winy i sprawstwa to poważna sprawa.

Sąd musi ustalić, iż sprawca swoim zachowaniem wyczerpał znamiona zarzucanego mu przestępstwa. Na pewno….

Samo podejrzenie nie wystarczy….

Zasada niewinności…..

Obowiązek udowodnienia odnosić jednak należy tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że korzysta on z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

Gdy nie udowodniono  że ktoś jest winny popełnienia zarzuconego mu przestępstwa…. ?

Nie można go skazać.

Sprawa Karna Adwokat

Pamiętajmy, iż wyrok uniewinniający musi zapaść również i w takiej sytuacji, gdy wykazywana przez podsądnego teza jest wprawdzie nieuprawdopodobniona, ale też nie zdołano mu udowodnić sprawstwa i winy ( zob. postanowienie SN z 18 grudnia 2008 r., V KK 267/08, Biul. PK 2009, nr 2, poz. 66; tak też: wyrok SN z 28 marca 2008 r., III KK 484/07, LEX nr 370249; podobnie: wyrok SN z 21 listopada 2007 r., V KK 186/07, OSNK 2007, nr 1, poz. 2669).

Dlatego tak ważny jest materiał dowodowy.

Sprawa Karna Adwokat

Ustalenie prawdy materialnej w niniejszej sprawie wiąże się z poważnymi trudnościami

Zawsze  należy zbierać dowody ….

Jeżeli jesteś niewinny nie możesz siedzieć.

Musisz zbierać dowody.

Jeżeli Sąd będzie miał dwie wersję to Sąd będzie miał problem jak rozstrzygnąć.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń