blog

Przedawnienie karalności- Waldemar z Warszawy

„pani Mecenas, kiedy przedawni się dmoje przestępstwo które zrobiłem. Chce wiedzieć bo cały czas myśle ” Waldemar z Warszawy  Dyrektor jednostki administracyjnej – Urzędnik

Terminy regulowane są w kodeksie karny.

W pierwszej kolejności

Art. 101. Przedawnienie karalności


Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;
2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;
2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;
3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Kiedy zbrodnia a kiedy występek ? 

Zbrodnia to czyn który możemy popełnić tylko umyślnie. Zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata bądź też karą surowszą.
Występek to czyn za który grozi kara pozbawienie wolności przekraczająca miesiąc, kara ograniczenia wolności bądź grzywna w wysokości powyżej 30 stawek dziennych. 
Inaczej w sytuacji gdy przestępstwa są na Wniosek !
przestępstwa wnioskowe – 1 rok 
Dla przykładu  na wniosek pokrzywdzonego są ścigane następujące przestępstwa:
– inny uszczerbek na zdrowiu, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa (art. 157 § 5 k.k.)- narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 § 5 k.k.)- narażenie na zarażenie (art. 161 § 3 k.k.)- wypadek, jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa (art. 177 § 3 k.k.)- groźba karalna (art. 190 § 2 k.k.)- uporczywe nękanie (art. 190a § 4 k.k.)- zmuszanie (art. 191 § 3 k.k.)
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
Jeżeli przestępstwa dot. małoletniego 
przepis brzmi: 
1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego
– przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.

Ciekawe artykuły:

https://www.dorzeczy.pl/kraj/126325/byly-urzednik-warszawskiego-ratusza-w-rekach-cba.html

https://www.rdc.pl/informacje/korupcja-w-starostwie-w-wolominie-zarzuty-dla-urzednika-i-trzech-deweloperow/

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń