blog

Sprawa o znęcanie się nad żoną. Jaki wyrok ? Historia Dyrektora Banku

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Historia Dyrektora Banku który kłócił się z żoną ?

Aż nagle kłótnie zbyt zaawansowane były. Strony były w trakcie rozwodu. podczas kłótni interweniowała policja. W związku z tym została założona procedura niebieskiej Karty.

A w konsekwencji sprawa znalazła się u prokuraturze a poźniej w Sądzie. 

Niestety, obawy były duże gdyż pan Michał jest dyrektorem banku i nie może być karany.

 

Jak może skończyć się taka sprawa ?

 

Najlepsza opcja

umorzenie postępowania

Jeżeli się nie uda…

Walczymy udowodnić niewinność.

Wszystko zależy jakie są dowody w sprawie.

Jeżeli nawet są dowody, obdukcja, przyznałeś to spokojnie – nie będzie tak źle ale trzeba walczyć gdyż niestety konsekwencje mogą być przykre.

 

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Jeżeli sąd uzna, iż , w świetle zebranych dowodów uzasadnione jest przypuszczenie, że oskarżony  będzie w przyszłości przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa zaś oskarżony jest osobą  niekaraną. Brak jest podstaw, by przyjąć, że jest on osobą zdemoralizowaną.

To wyrok będzie warunkowo umarzający postępowanie.

 

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Aby móc zastosować taką instytucję należy poznać podstawy.

Należy zauważyć, iż przesłanki są  wymienione w art. 66 § 1 i 2 k.k.

to – szkodliwość społeczna czynu oraz wina sprawcy nie były znaczne, prognoza kryminologiczna wobec oskarżonego jest pozytywna, a nadto zagrożenie karne w przypadku czynu z art. 207 § 1 k.k. nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

Dlatego, aby Sąd uznał, że oskarżony –  zasługuje na skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji, i umorzy  wobec niego postępowanie karne trzeba mieć strategie karną.

Strategia na sprawę karną. 

 

Ważne –

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest orzeczeniem szczególnym.

Mimo stwierdzenia wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej, wydający rozstrzygnięcie sąd odstępuje od skazania sprawcy przestępstwa.

 

 

Sprawa o znęcanie się nad żoną

 

Sąd wyznacza termin….. I ten termin jest ważny. 

Postawa sprawcy w okresie próby decyduje o tym, czy odstąpienie od skazania ma charakter definitywny.

Przepisy art. 68 k.k. nakładają na osobę, wobec której zastosowano ten środek obowiązki, których nieprzestrzeganie rodzi możliwość, a w niektórych przypadkach obowiązek podjęcia postępowania i wydania wyroku skazującego.

Osoba nie karana !!!! To co ważne 😉 I najważniejsze…..

Oskarżony nie jest osobą karaną. 

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi niewątpliwą korzyść dla osoby nim objętej.

Mimo wydania takiego wyroku w dalszym ciągu uważana za osobę niekaraną.

 

Więcej:

Adwokat do sprawy karnej –  art. 207 § 1 k.k. 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń